Itellos verksamhet nu miljöcertifierad enligt ISO 14001

Idag fick Itello miljöcertifikatet enligt ISO 14001 som visar att vårt miljöarbete sker systematiskt och uppfyller alla krav som ställs på hela vår verksamhet. Läs mer →

Året när digitaliseringen tog fart

Årets resultat 2015/16 visar att vår etablerade affärsmodell genererar intäkter, skapar stabilitet och ger ekonomisk styrka. Itello står därmed väl rustade för de investeringar i produkter och tjänster som behövs för att säkerställa våra kunders utveckling mot digitalisering och för att fortsätta öka automatiseringen av deras verksamheter. Läs mer →

Inca 16.3 – Lansering av branschens bästa faktureringslösning

Vi har lagt särskilt fokus på både automatisering och ökat möjligheterna för digitalisering i Inca 16.3. Störst fokus har lagts på hanteringen av inbetalningar och fakturor som nu kan anpassas för respektive kunds önskemål. Nya funktioner inom upphandlingar och värdehantering innebär att våra kunder kan fortsätta att digitalisera och öka kundnyttan i dialogerna med sina kunder. Läs mer →