Event

Här presenterar vi de event där du har möjlighet att träffa oss för att diskutera effektivare administration, innehållet i något av våra teman eller hur Inca stödjer de utmaningar vi ser framöver. Material från tidigare event hittar du här.

Morning Insights - Fem regelverk som skapar utrymme för innovation inom livförsäkringsbranschen

Med Solvens II i kraft och IDD samt IORP2 på bordet kommer livförsäkringsbranschen att förändras. Lägg till kommande IFRS17 och PEPP så blir bilden alltmer komplex.

Ta del av en ledande experts analys av branschens utmaningar och möjligheter!

Åke Freij - Ekonomie Doktor, Affärsutvecklare inom ny teknik och regelverk
Forskar om innovation och affärsmodeller med speciellt fokus på finansbranschen. I sin aktuella avhandling från Handelshögskolan beskriver han hur företag gör för att skapa värde från regelverksförändringar.

Läs mer →