Affärsmodeller

Artiklar om affärsmodeller

Det långsiktiga sparandet

Penglot - ett nytt sätt att spara?

Går det att innovera sparandet? Nu kan du spara mer ju mer du konsumerar! Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Innebär Pensionsåldersutredningen sotdöden för livförsäkringsbolagen?

Förutsättningarna för livbolagen ändras igen! Framflyttad pensionsålder, minskad avdragsrätt för pensionssparande och införandet av en ”gratisprodukt” får unga att inte spara i försäkring. Det får så klart konsekvenser. Här listar vi fyra möjligheter för våra kunder! Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

FATCA killed my foreign account

Vissa aktörer kan välja om de ska erbjuda produkter som omfattas av FATCA, andra riskerar att omfattas utan att haft en tanke på det. Hur påverkar FATCA dig? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Kostnadspressen fortsätter inom tjänstepensionsområdet

Prispressen fortsätter inom tjänstepensionsområdet. Nu går en aktör ut och slopar försäkringsavgifterna helt och hållet inom alternativ ITP! Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Premiepensionssparandet 2.0 - hur kommer det se ut?

Socialförsäkringsministern Ul Kristensson tillsatte utredaren Stefan Engström för att se över premiepensionen. Nu börjar vi se förslag från aktörerna i media och inte bara på Vita Tavlan. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Nya affärsmodeller utmanar en hel bransch

Av Sveriges fem lönsammaste livbolag är tre utmanare och två av dem säger sig ha noll i avgifter! Hur är det möjligt att vara bland de lönsammaste bolagen utan de traditionella försäkringsintäkterna i form av försäkringsavgifter? Läs mer →

Digitalisering

Digitaliserad individuell rådgivning – en bricka i spelet om avtalspensionen

Kommer avtalsbolagens kunddialog att står emot rådgivarnas digitala personifierade rådgivning? Ytterligare en utmaning för avtalsbolagen! Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

ICA Banken väljer ny partner för fondsparare – byter affärs- och intäktsmodell

Distributör utan att äga kundrelationen - ett sätta att testa värdeerbjudandet. Men för att utveckla kundrelationen måste man äga den - då ändras affärs- och intäktsmodellen. En gång till. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Lyft kundperspektivet i affärsmodellsutvecklingen!

Vänd på logiken om du vill vara smartare - fråga vem kunden är istället för att fråga om saker kunden inte har en aning om! Läs mer →

Det strategiska partnerskapet

Ny forskning kring långsiktiga företagssamarbeten

I gårdagens Computer Sweden förklarade forskaren Mattias Axelson från Handelshögskolan vikten av att se företagssamarbeten som långsiktiga: Läs mer →

Sidor