Finland

Artiklar om Finland

Den Nordiska marknaden

Giganterna på den nordiska livförsäkringsmarknaden

Finns det några pan-nordiska aktörer på livförsäkringsmarkanden eller har de lokala aktörerna oligopol? Läs mer →

Den Nordiska marknaden

Oligopolmarknader eller fri konkurrens?

I drygt 60 år har de Nordiska länderna mötts i Nordiska rådet för att diskutera sätt att öka det nordiska samarbetet. Hur ser då den nordiska livförsäkringsmarknaden ut? Helt klart lever oliogopolmarknaden kvar i tre av länderna! Läs mer →

Den Nordiska marknaden

Hur har den konkurrensutsatta pensionsmarknaden i Norden förändrats?

Med den teknik- och samhällsutveckling vi haft de senaste decenniet, är det naturligt att tro att pensionsmarknaden i Norden har blivit mer konkurrensutsatt. Knappt, är svaret! Läs mer →

Den Nordiska marknaden

Tillväxt igen på den Nordiska livförsäkringsmarknaden

Den Nordiska pensionsmarknaden ökar igen. Itello har sammanställt premierna från de största aktörer under ett decennium. Genom att förstå historien får vi förhoppningsvis en klarare bild av framtiden. Läs mer →

Den Nordiska marknaden

Konsolideringen fortsätter på den nordiska livförsäkringsmarknaden

I december meddelade två av Finlands ömsesidiga livbolag att de ska slå samman sina verksamheter. Både är verksamma inom det icke konkurrensutsatta området, vilket gör sammanslagningen extra intressant ur ett nordiskt perspektiv. Men vi hävdar att det fortfarande finns för många försäkringsfabriker i förhållande till folkmängd, premier och det förändringstryck som formar branschen. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Provisionsförbud förändrar försäkringsbranschen

Regeringen vill införa ett provisonsförbud för oberoende försäkringsmäklare. Därmed följer Sverige de övriga nordiska länderna som redan tidigare infört förbudet. Vilka konsekvenser fick det för förmedlarna/mäklarna i de andra nordiska länderna? Och hur påverkas den svenska marknaden? Läs mer →

Den Nordiska marknaden

Den nordiska livförsäkringsmarknaden 2011 - per land

För första gången på många år minskade premieintäkterna i Norden totalt. Fortsatt tillväxt i Danmark och Norge. Men vad är det som har hänt i Sverige och Finland? Läs mer →