IPS

Artiklar om IPS

Det långsiktiga sparandet

Branschglidningen mellan bank och försäkring fortsätter

Livbolagen utmanar bankernas utlåning och bankernas fondbolag med nya erbjudanden! Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Generationsfonder – vem tar vem?

I tidigare artiklar har vi redovisat hur marknaden vuxit sedan introduktionen 1996. I den här artikeln redovisar vi vilka generationer som respektive aktör har attraherat över tiden. Vilka slutsatser kan vi dra? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Tillbakablick på det långsiktiga sparandets historia

För att försöka förstå framtiden måste man förstå historien. Vi gör en retrospektiv analys av hur marknaden har utvecklats och hur det kan påverka framtiden. Läs mer →

Det strategiska partnerskapet

Itello – Gasellföretag för tredje året i rad!

  Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Ordning och reda - administration av nya sparprodukter kräver struktur

Dagens Industri har ringt runt till banker och frågat om investeringssparkonto. De var inte nöjda med resultatet. Bankerna har oklara, om ens några, svar att ge på frågor kring den nya sparformen. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Ny affärsmodell - Folksam och Indecap inleder samarbete

Folksam renodlar sin affärsmodell och överger "bankprodukten" individuellt pensionssparande - IPS. Kommer fler aktörer att våga välja bort produkter och distributionskanaler? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Distributionslogik utifrån spararnas ekonomiska kapacitet

Som en uppföljning till föregående inlägg om det långsiktiga sparandets distributionslogik kan nedanstående figur beskriva spararnas ekonomiska kapacitet och hur stort deras intresse är av sparandet.  Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Knappt sextio arbetsdagar kvar till lansering av investeringssparkontot

Full aktivitet hos många av aktörerna men de flesta verkar göra copy paste av gamla system och gör om samma misstag igen. Så här ser vi på saken! Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Blir det prispress på kapitalförsäkring och IPS?

Hur kommer prispressen på investeringssparkontot att påverka prissättningen på andra sparprodukter? Läs mer →