ISK

Artiklar om ISK

Det långsiktiga sparandet

Branschglidningen mellan bank och försäkring fortsätter

Livbolagen utmanar bankernas utlåning och bankernas fondbolag med nya erbjudanden! Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Generationsfonder – vem tar vem?

I tidigare artiklar har vi redovisat hur marknaden vuxit sedan introduktionen 1996. I den här artikeln redovisar vi vilka generationer som respektive aktör har attraherat över tiden. Vilka slutsatser kan vi dra? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Innebär Pensionsåldersutredningen sotdöden för livförsäkringsbolagen?

Förutsättningarna för livbolagen ändras igen! Framflyttad pensionsålder, minskad avdragsrätt för pensionssparande och införandet av en ”gratisprodukt” får unga att inte spara i försäkring. Det får så klart konsekvenser. Här listar vi fyra möjligheter för våra kunder! Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Kapitalförsäkring eller investeringssparkonto - sparprodukter med väldigt olika intäktsmodeller

Bankerna mjölkar sina sparkunder på onödigt höga avgifter, skriver Dagens Industri, apropå att bankerna fortsätter att sälja kapitalförsäkringar istället för investeringssparkonton. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Trög start för investeringssparkontot...

Ytterligare en sammanfattning av introduktionen av investeringssparkontot har kommit. Storbankerna har 125 000 konton men en aktör räknar med att fördubbla antalet fram till nyår. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Stort intresse för ISK – i våras!

Fondbolagens förening har undersökt vårt fondsparande under våren. Den visar på ett stort intresse för den nya sparformen. Men är det med intresset idag? Läs mer om investeringssparkontot →

Det långsiktiga sparandet

Flipp eller flopp för investeringssparkontot? Snarare mitt emellan!

Meningarna går isär om investeringssparkontot är en succé eller inte. Klart är att statistik från första halvåret visar en kraftig nedgång för nyteckning av kapitalförsäkring. För några av försäkringsbolagen är det "business as usual" och för andra är det en kraftig minskning av intäkterna. Vilken roll spelar introduktionen av investeringssparkontot? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

SBAB förändrar värdekedjan när de blir ny aktör på fondmarknaden

SBAB äger kundrelationen och väljer vem som ska få förvalta deras kunders sparande, ytterligare ett exempel på att fondbolagen flyttar bakåt i värdekedjan. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Differentierad prissättning nu även i bank?

Mjölken kostar olika i olika affärer - du som kund bestämmer var du köper den. Hur resonerar marknadens aktörer när de ska prissätta investeringssparkonto och de fonder som de tänker erbjuda. Läs mer →

Det strategiska partnerskapet

Agil utveckling på Itello - vad innebär det för våra kunder?

Här berätta vår utvecklingschef Jacob Funck om nyttan för våra kunder med agil utveckling - som vi ser det! Läs mer →

Sidor