Kostnadseffektivitet

Artiklar om kostnadseffektivitet

Det långsiktiga sparandet

Nu införs FATCA även i Sverige

Den 8 augusti undertecknades avtalet mellan Sveriges och USA:s regeringar om Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Finansdepartementet har därför remitterat en promemoria med förslag till de ändringar som behöver göras i den svenska lagstiftningen för att genomföra FATCA. Förslaget är att bestämmelserna ska börja gälla från 1 april 2015 för Sverige. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Livbolagens kostnader 14 miljarder 2013

Itello har undersökt livbolagens kostnader och sammanställt dem i fyra grupper. Bolagens största kostnad är administration och utgör 49 procent av kostnaderna, försäljningsersättning är näst störst och svara för 37 procent! Läs mer →

Det strategiska partnerskapet

Åldrande IT-system – en utmaning för den svenska livförsäkringsbranschen?

Svenska Försäkringsföreningen anordnade ett seminarium på temat tisdagen den 7 maj. Här är vår sammanfattning av mötet och några kommentarer. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Nya utmaningar för bolagen inför SAF-LO

Upphandling eller anslutning är en av de frågor som livförsäkringsbolagen funderar över. Att bli valbar är nödvändigt men inte tillräckligt. Man måste även bli utvald av LO-medlemmarna. Läs mer →

Personriskmarknaden

Dags för ett helt nytt sätt att hantera hälsodeklarationer?

Marknaden för sjukvårdsförsäkringar brottas med lönsamhetsproblem, förstår vi av en rubrik för ett seminarium om sjukvårdsförsäkringar. Men är det rimligt att en hälsodeklaration ska kosta mellan 500 och 900 kr att genomföra? Med ersättning till förmedlaren så startar en kundrelation med ett par tusen i kostnader. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

FATCA killed my foreign account

Vissa aktörer kan välja om de ska erbjuda produkter som omfattas av FATCA, andra riskerar att omfattas utan att haft en tanke på det. Hur påverkar FATCA dig? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Följer du utvecklingen av rapporteringen av FATCA?

Finansdepartementet försöker nu få till ett avtal med de amerikanska myndigheterna kring rapporter enligt FATCA, regelverket som ska motverka amerikansk skatteflykt. En branschstandard har etablerats sedan de engelska myndigheterna och ytterligare fyra europeiska länder tecknat avtal med US Treasury Department. När Sverige anslutit sig till praxis och branschstandard, hur kan vi på Itello underlätta rapporteringen för våra kunder? Läs mer →

Det strategiska partnerskapet

Standard sänker kostnader i Volvo Ocean Race! Inom ITP och SAF-LO?

Volvo Ocean Race skapar en helt ny standard för de nya båtarna och sänker kostnaderna med 30 procent för deltagarna. Kan försäkringsbranschen göra samma kostnadsbesparing i administrationen av de nya upphandlingarna inom ITP och SAF-LO? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Nya sätt att se på kunderna

På DI Försäkring den 6 februari var ett hett ämne att alla aktörer verkade i en bransch där kundernas förtroende är a och o. Om en aktör eller förmedlare gör bort sig, påverkar det kundernas förtroende för hela branschen. Några aktörer verkar tänka mer på vikten av att försöka förstå kunderna bättre än att försöka få dem att förstå branschens eget språklingo. Läs mer →