Norden

Artiklar om Norden

Den Nordiska marknaden

Fortsatt konsolidering på den nordiska livförsäkringsmarknaden

Skandia meddelade idag att de säljer av delar av sin verksamhet i Danmark. Det renodlar deras affär i Danmark till premiebestämda hälso- och fondförsäkringsprodukter. Läs mer →

Den Nordiska marknaden

Giganterna på den nordiska livförsäkringsmarknaden

Finns det några pan-nordiska aktörer på livförsäkringsmarkanden eller har de lokala aktörerna oligopol? Läs mer →

Den Nordiska marknaden

Oligopolmarknader eller fri konkurrens?

I drygt 60 år har de Nordiska länderna mötts i Nordiska rådet för att diskutera sätt att öka det nordiska samarbetet. Hur ser då den nordiska livförsäkringsmarknaden ut? Helt klart lever oliogopolmarknaden kvar i tre av länderna! Läs mer →

Den Nordiska marknaden

Hur har den konkurrensutsatta pensionsmarknaden i Norden förändrats?

Med den teknik- och samhällsutveckling vi haft de senaste decenniet, är det naturligt att tro att pensionsmarknaden i Norden har blivit mer konkurrensutsatt. Knappt, är svaret! Läs mer →

Den Nordiska marknaden

Tillväxt igen på den Nordiska livförsäkringsmarknaden

Den Nordiska pensionsmarknaden ökar igen. Itello har sammanställt premierna från de största aktörer under ett decennium. Genom att förstå historien får vi förhoppningsvis en klarare bild av framtiden. Läs mer →

Den Nordiska marknaden

Konsolideringen fortsätter på den nordiska livförsäkringsmarknaden

I december meddelade två av Finlands ömsesidiga livbolag att de ska slå samman sina verksamheter. Både är verksamma inom det icke konkurrensutsatta området, vilket gör sammanslagningen extra intressant ur ett nordiskt perspektiv. Men vi hävdar att det fortfarande finns för många försäkringsfabriker i förhållande till folkmängd, premier och det förändringstryck som formar branschen. Läs mer →

Den Nordiska marknaden

Den nordiska marknaden 2011 - per bolag

Tillväxten på den nordiska marknaden avtog 2011 för första gången sedan 2003. Är det här ett tidigt tecken på nästa fas av förändring på marknaden - konsolidering av verksamheter i syfte att sänka kostnaderna? Vilka aktörer ökar respektive minskar sina premier? Läs mer om den nordiska marknaden →

Den Nordiska marknaden

Den nordiska livförsäkringsmarknaden 2011 - per land

För första gången på många år minskade premieintäkterna i Norden totalt. Fortsatt tillväxt i Danmark och Norge. Men vad är det som har hänt i Sverige och Finland? Läs mer →

Den Nordiska marknaden

Vilka är aktörerna på den nordiska försäkringsmarknaden

Den nordiska marknaden för det långsiktiga sparandet domineras av retailbankerna - men de har fortfarande lokala produktionsanläggningar. Men det finns både stora lokala etablerade aktörer och utmanare. Läs mer →

Elektronisk helsebedømmelse

De nordiska livförsäkringsbolagens utmaningar

Övergången från förmånsbaserade till premiebaserade pensioner i Norden innebär att möjligheterna till att hitta synergier mellan de lokala marknaderna ökar. Provisionsförbud i Norge, Danmark och Finland har förändrat deras marknader. När ser vi flexibla pensionsålderslösningar i de andra länderna. Förmodligen snarare än vi tror. Läs mer →