Sjukvårdsförsäkring

Artiklar om sjukvårdsförsäkring

Det långsiktiga sparandet

Innebär Pensionsåldersutredningen sotdöden för livförsäkringsbolagen?

Förutsättningarna för livbolagen ändras igen! Framflyttad pensionsålder, minskad avdragsrätt för pensionssparande och införandet av en ”gratisprodukt” får unga att inte spara i försäkring. Det får så klart konsekvenser. Här listar vi fyra möjligheter för våra kunder! Läs mer →

Personriskmarknaden

Antalet sjukvårdsförsäkringar växer även i Norge

I veckan fick vi information från Finans Norge som visade att antalet sjukvårdsförsäkringar ökar där också. Främst är det arbetsgivarna som tar större ansvar för sina medarbetare. Tillväxten var 19 procent jämfört med 2011 vilket bör leda till större konkurrens och lägre priser på sikt. Läs mer →

Personriskmarknaden

Antalet sjukvårdsförsäkringar växer - det skapar behov av effektivare riskbedömning

Marknaden för sjukvårdsförsäkringar ökar. Främst är det arbetsgivarna som tar större ansvar för sina medarbetare. Nu ser vi att många föreningar också vill stärka sin relation med medlemmarna genom att erbjuda försäkringar. Men behovet av riskbedömningsunderlag från hälsodeklarationer skapar oreda och onödigt höga kostnader som drar ner resultatet. Läs mer →

Personriskmarknaden

Hälsokedjan - en utmaning att vara på rätt plats och i rätt kanal

I gränslandet mellan företagshälsovård och privat sjukvårdsförsäkring finns stora möjligheter till att hitta nya positioner i värdekedjan och framgångsrika affärsmodeller. Läs mer →

Personriskmarknaden

Var femte svensk tror på spöken* – hur många tror på svensk allmänsjukvård?

Premierna för sjukvårdsförsäkringar ökar - men beror det på omtanke om personalen eller misstroende för svensk offentlig sjukvård? Läs mer →

Personriskmarknaden

Aktörerna tror på koncentration av värdekedjan inom personriskområdet

Försäkringsbolagen letar efter nya möjligheter till intäkter - tillbaka till ursprunget - att fördela risken mellan försäkringstagarna inom personriskområdet. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Nya produkter inom personriskområdet – både för individen och arbetsgivaren

Vi ställer allt högre krav på sammhällets vårdapparat trots att alla talar om att systemet är underfinansierat - en stor möjlighet för privara försäkringar och vårdalternativ. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Ökat välstånd leder till nya behov och utmaningar på personriskmarknaden

Ökat välfärdsgap skapar möjligheter för nya typer av personförsäkringar. Nya aktörer kommer att hitta sina sweet spots på förändringens marknad. Läs mer →