SKI

Artiklar om SKI

Digitalisering

Minskat förtroende för förmedlarbranschen öppnar upp för insurtechbolag

Förmedlarna tappar i kundnöjdhet i senaste undersökningen från SKI. På sikt är det en förtroendefråga för alla aktörer i branschen! En rad insurtechbolag har redan identifierat sweet spots i värdekedjan. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Kundnöjdheten tillbaka för livbolagen men minskar för förmedlarna

Kundnöjdhet för vissa av livbolagen är tillbaka till de nivåer de hade tidigare. Förmedlarna tappar i kundnöjdhet. På sikt är det en förtroendefråga för alla aktörer i branschen! En rad insurtechbolag har redan identifierat en sweet spot i värdekedjan. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Flyttmarknaden - andelen flyttar minskar - regeringen styr upp

Vi fortsätter att följa utvecklingen på flyttmarknaden. Andelen flyttar minskar och nu kommer ett regeringen med ett förslag om att införa ett tak för avgiften vid flytt från och med 1 juli 2018. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Kundnöjdheten divergerar bland försäkringbolagens kunder

Kundnöjdhet för branschens aktörer minskar igen från toppåret 2014. Tillbaka till 2009 års siffror. På sikt är det en förtroendefråga för alla aktörer i branschen - men just nu öppnar det upp för utmanare! Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Banker tappar i kundnöjdhet

Privatpersonernas förtroende för försäkringbolagen divergerar - de som har högt för högre kundnöjdhet. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Kundnöjdheten 2014 ökar bland företagskunderna

Kundnöjdheten bland företagskunderna fortsätter att öka - glädjande är det inget företag som minskar sin kundnöjdhet. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Kundnöjdheten 2013 på samma nivå bland företagskunderna

Enligt Svenskt Kvalitetsindex har livförsäkringsbolagen samma kundnöjdhet som förra året, men två av aktörerna vill inte publicera sina siffror Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Skillnaden i kundnöjdhet ökar igen på företagsmarknaden del 2

Vi analyserar varför vissa bolag har nöjdare kunder på företgsmarknaden. Skandia ökar kundnöjdheten mest jämfört med de andra livbolagen. Alecta har ocksp nöjda kunder men ett helt annat sätt att föra kunddialogen. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Skillnaden i kundnöjdhet ökar igen på företagsmarknaden

Svenskt Kvalitetsindex har undersökt hur nöjda företagen är med livförsäkringsbolagen. Efter att skillnaderna mellan bolaget med högsta respektive lägsta kundnöjdhet minskat under två år ökar skillnaderna igen. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Ökade skillnader i kundnöjdhet bland livbolagen

Undersökning från SKI visar att kundnöjdheten med livförsäkringbolagen sjunker för alla utom tre aktörer. Vad kan det bero på? Vilka konsekvenser kan det få inför "den fria flytträtten"? Läs mer →