Den Nordiska marknaden

Följ vår bevakning av den Nordiska pensions- och livförsäkringsmarknaden.

Konsolideringen fortsätter

Nu försvinner ytterligare en aktör på den svenska livförsäkringsmarknaden. Ikano Försäkrings ägare vill sälja sin sak- och livförsäkringsverksamhet. Läs mer →

CRS - lägg det på minnet!

Vi har just tagit till oss förkortningen FACTA - nu är det tänkt att skattemyndigheter ska utbyta information om skattskyldighet globalt genom Common Reporting Standard - CRS. Läs mer →

Konkurrensen ökar på den svenska marknaden

Den svenska marknaden har på tio år förändrats mer än någon av de övriga nordiska marknaderna. Läs mer →

Fortsatt konsolidering på den nordiska livförsäkringsmarknaden

Skandia meddelade idag att de säljer av delar av sin verksamhet i Danmark. Det renodlar deras affär i Danmark till premiebestämda hälso- och fondförsäkringsprodukter. Läs mer →

Giganterna på den nordiska livförsäkringsmarknaden

Finns det några pan-nordiska aktörer på livförsäkringsmarkanden eller har de lokala aktörerna oligopol? Läs mer →

Oligopolmarknader eller fri konkurrens?

I drygt 60 år har de Nordiska länderna mötts i Nordiska rådet för att diskutera sätt att öka det nordiska samarbetet. Hur ser då den nordiska livförsäkringsmarknaden ut? Helt klart lever oliogopolmarknaden kvar i tre av länderna! Läs mer →

Konsolidering av pensionskassor i Norden fortsätter

I början av 2015 meddelade svenska AI Pension och PP Pension att de planerar att gå samman. Nu går två Danska pensionskassor samman. Läs mer →

Hur har den konkurrensutsatta pensionsmarknaden i Norden förändrats?

Med den teknik- och samhällsutveckling vi haft de senaste decenniet, är det naturligt att tro att pensionsmarknaden i Norden har blivit mer konkurrensutsatt. Knappt, är svaret! Läs mer →

Tillväxt igen på den Nordiska livförsäkringsmarknaden

Den Nordiska pensionsmarknaden ökar igen. Itello har sammanställt premierna från de största aktörer under ett decennium. Genom att förstå historien får vi förhoppningsvis en klarare bild av framtiden. Läs mer →

Brickorna börjar falla på plats i det norska pensionssystemet

2014 blir året då privata arbetsgivare i Norge kommer att kunna välja mellan två olika tjänstepensionssystem. Läs mer om vad som er nytt i Norge och hur marknaden öppnas för mer konkurrens också över landsgränserna. Läs mer →

Sidor