Nordea

Nordea Liv & Pension har höga mål uppsatta för sin tjänstepensionssatsning. Fakturering och inbetalning är komplex inom tjänstepensionsområdet och en viktig komponent i den kontinuerliga kunddialogen. Itellos system Inca möjliggör detta för Nordea.

”Vi vill hjälpa dig att nå dina mål och uppfylla dina drömmar.” - Nordea