Itello i siffror

                         Itellos årsredovisning 2015/2016

"Itello har mycket bra ekonomiska förutsättningar att kunna fortsätta utvecklas."

Det säger Rikard Mauritzon, företagsledare på Novum Ekonomi. Ekonomisk stabilitet är grunden för en lyckad verksamhet, långsiktiga kundrelationer och hållbar utveckling. Att Itello återkommande ökar både omsättning, antal anställda och resultat samtidigt som man redovisar höga nyckeltal på kassalikviditet och soliditet vittnar om en väldigt stabil ekonomi. Styrelsens fokus på expansion och ökad leveranskapacitet i kombination med bolagets finansiella grund ger Itello mycket bra förutsättningar för att kunna fortsätta utvecklas.

2015/2016

  • Omsättningen för verksamhetsåret ökade med 3,5 procent jämfört med föregående år till 169,3 (163,5) MSEK
  • Soliditet är fortsatt mycket god 55 (60) procent
  • Rörelseresultatet (EBITA) minskade något till 26,1 (26,2) MSEK
  • Avkastning på totalt kapital 40,26 (35,3) procent

Itello fick den 28 november 2016 den högsta kreditvärdigheten AAA utav Bisnode AAA kreditratingsystem för åttonde året i rad. Läs mer!