Itello i siffror

2016/2017 året då tillväxten tog fart
Efter nåra år med utplanad tillväxt och förändringar av våra arbetssätt har vi skapat utrymme för ökad omsättning. Vi har nu flera ISO-certifieringar och fortsätter arbetet med att att verifiera och certifiera vår verksamhet inom olika områden.
- Omsättningen för verksamhetsåret ökade med 19 procent jämfört med föregående år till 201,3 (169,4) MSEK
- Soliditet är fortsatt mycket god 31 (55) procent
- Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 35,4 (26,2) MSEK
- Avkastning på totalt kapital 40,26 (35,3) procent

Klicka på länken för att ta del av vår årsredovisning!

Tillväxten genereras från branschens allt snabbare utveckling och Itellos centrala position som möjliggörare för denna förändring. Flera kunder ökar takten i sitt förändringsarbete fler att kunna möta en allt mer reglerad och digital värld. SPP är en av Itellos senaste kunder och genomför just nu ett stort transformationsarbete vilket bidragit till den ökade omsättningen.

Itello fick den 4 oktober 2017 den högsta kreditvärdigheten AAA av Bisnode kreditratingsystem för nionde året i rad. Läs mer!