ITP

Artiklar om ITP

Det långsiktiga sparandet

Vem vinner på den nya ITP-upphandlingen?

Parterna är övertygade – den försäkrade är vinnare. Men för att ett samarbete ska fungera på lång sikt så måste det finnas mer en vinnare. Vi spanar och funderar på utmaningarna för de aktörer som vill bli vinnare på den senaste ITP-upphandlingen! Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Kostnadspressen fortsätter inom tjänstepensionsområdet

Prispressen fortsätter inom tjänstepensionsområdet. Nu går en aktör ut och slopar försäkringsavgifterna helt och hållet inom alternativ ITP! Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Gratis på riktigt eller bara noll i förvaltningsavgift?

SEB backar om fondskatten i sin gratisfond. Handelsbanken ersätter avgiftsbelagda fonder med fonder utan avgift inom premiepensionssparandet. Är det en positionering inför avtalsupphandlingarna? Är det här det första initiativet för att utnyttja matar- och mottagarfonder som introducerades med UCITS IV? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Noll i fondavgifter kanske inte är så dumt ändå...

Ytterligare två aktörer erbjuder fonder med noll i avgift, vad kan det bero på? Läs mer →

Digitalisering

Digitaliserad individuell rådgivning – en bricka i spelet om avtalspensionen

Kommer avtalsbolagens kunddialog att står emot rådgivarnas digitala personifierade rådgivning? Ytterligare en utmaning för avtalsbolagen! Läs mer →

Elektronisk helsebedømmelse

De nordiska livförsäkringsbolagens utmaningar

Övergången från förmånsbaserade till premiebaserade pensioner i Norden innebär att möjligheterna till att hitta synergier mellan de lokala marknaderna ökar. Provisionsförbud i Norge, Danmark och Finland har förändrat deras marknader. När ser vi flexibla pensionsålderslösningar i de andra länderna. Förmodligen snarare än vi tror. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Utmanare innoverar affärsmodellen inom tjänstepensionsområdet

Noernet utmanar de traditionella affärsmodellen kring rådgivning med en ny tjänst. Läs mer →