Liv- och pensionsbolag

Vi hjälper dig att automatisera och digitalisera dina affärer så att du kan leverera kostnadseffektiv pension och skapa trygghet för era kunder.

Banker med liv- och pensionsbolag

Vi hjälper dig att samla alla försäkrings- och pensionsavtal i ett och samma system. Med ett välsorterat produkterbjudande och en digitaliserad kunddialog kan attraktiva erbjudanden skapas.

Valcentraler

Vi ger dig det stöd du behöver för att digitalisera och effektivisera din verksamhet. Med en modern plattform står du redo att möta nya krav och föra en effektivare dialog med försäkringstagare, arbetsgivare och försäkringbolag.

Avtalspension

Vi hjälper dig att migrera och dra nytta av IORP 2 med moderna entréfondslösningar och den nya generations traditionella försäkringsprodukt till riktigt låga kostnader genom hög automatisering.

Förvaltare med liv- och pensionsbolag

Vi ger dig den viktiga grunden för pensions- och försäkringserbjudanden. Med Inca kan tjänster digitaliseras vilket ger slutkunden kontroll över sina investeringar och sitt pensionssparande.

Slider
x