Årets trofé 2018! De nominerade är...

Varje år vill vi på Itello uppmärksamma kundprojekt som skapat stor affärsnytta för våra kunder. Detta gör vi genom utmärkelsen Årets trofé där vi även hyllar personer hos våra kunder som har bidragit till projektens framgångsrika resultat. I år har vi nominerat spännande projekt från SPP, Folksam och Swedbank. Vinnaren kommer att presenteras den 23 maj 2019.

Under våren har Itellos Nomineringskommitté utvärderat de projekt som genomförts tillsammans med våra kunder under 2018.
Kriterierna för att projekten ska kunna nomineras är att de har skapat ett stort värde för våra kunder, gett positiva ekonomiska effekter samt
satts i produktion eller genomförts under 2018. I år hade vi många kundprojekt att välja bland där vårt affärssystem Inca skapat effektivare administrativa processer, sänkt kostnader och höjt kvalitén för våra kunder.

De nominerade projekten:


Migrering

Förändringstakten inom försäkringsbranschen är hög. Digitalisering, automatisering, kontinuerlig prispress och krav från myndigheter ställer branschen inför flera stora utmaningar. Allt från ökad transparens och kontroll till att kunna förändra affärsmodeller, kunddialoger, erbjudanden och interna arbetssätt.

Inom projektet Migrering har två utmanande projekt genomförts av bestånden till Inca, vilket är en av nycklarna för att SPP ska lyckas med planen för digitalisering och automatisering och till slut
målbilden med Försäkring 4.0.

Konsoliderad fondhandel

Projektet syftar till att samordna fondhandel inom Folksam där Inca kommer att sköta orderläggningen mot fondbolag. Genom detta reduceras Folksams antal fondkonton och antal betalningar vilket leder till minskad administration. Projektet kommer även att skapa förutsättningar för att kunna flytta avtal (migrera) från äldre system till Inca.

Algoritmiska portföljer

Behovet av algoritmiska portföljer identifierades som en viktig pusselbit inför 2018-års ITP-upphandling. Tack vare Incas befintliga grundfunktionalitet så kunde man på kort tid, och med mindre ingrepp från Itello, generera en stor effekt i form av affärsnytta för Swedbank och en mer optimal lösning för det långsiktiga sparandet för slutkunden.

Med stöd för algoritmiskt förvaltade portföljer i Inca kan Swedbank nu erbjuda portföljer med mer sofistikerade metoder för nedtrappning av risken i portföljen inför pensioneringen.
Swedbank blev ett av de valbara bolagen i 2018-års ITP upphandling inom fondförsäkring.
Årets trofé 2018 – de nominerade är…
Årets trofé 2018! De nominerade är...Varje år vill vi på Itello uppmärksamma kundprojekt som skapat stor affärsnytta för våra kunder.[...]
Högsta kreditvärdighet AAA – elva år i rad
Högsta kreditvärdighet AAA - 11 år i rad ​Itello har för elfte året i rad fått den högsta kreditvärdighet AAA[...]
Itello har utnämnts till Mästargasell 2019
Itello har utnämnts till Mästargasell 2019 Men vad innebär det och vad betyder utmärkelsen för oss på Itello? 2019 är[...]