• Swedish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Årets trofé 2018! De nominerade är...

Varje år vill vi på Itello uppmärksamma kundprojekt som skapat stor affärsnytta för våra kunder. Detta gör vi genom utmärkelsen Årets trofé där vi även hyllar personer hos våra kunder som har bidragit till projektens framgångsrika resultat. I år har vi nominerat spännande projekt från SPP, Folksam och Swedbank. Vinnaren kommer att presenteras den 23 maj 2019.

Under våren har Itellos Nomineringskommitté utvärderat de projekt som genomförts tillsammans med våra kunder under 2018.
Kriterierna för att projekten ska kunna nomineras är att de har skapat ett stort värde för våra kunder, gett positiva ekonomiska effekter samt
satts i produktion eller genomförts under 2018. I år hade vi många kundprojekt att välja bland där vårt affärssystem Inca skapat effektivare administrativa processer, sänkt kostnader och höjt kvalitén för våra kunder.

De nominerade projekten:


Migrering

Förändringstakten inom försäkringsbranschen är hög. Digitalisering, automatisering, kontinuerlig prispress och krav från myndigheter ställer branschen inför flera stora utmaningar. Allt från ökad transparens och kontroll till att kunna förändra affärsmodeller, kunddialoger, erbjudanden och interna arbetssätt.

SPP fattade beslutet att ersätta alla sina gamla system och implementera Inca. Genom konsekvent och metodiskt arbete har SPP flyttat över bestånd efter bestånd till Inca, vilket är nyckeln för att SPP ska lyckas med planen för digitalisering och automatisering och till slut målbilden med Försäkring 4.0. 

För deras mod och uthållighet och lyckade migreringar är SPP nominerade till Årets trofé. 

Konsoliderad fondhandel

Folksams fondadministration hanterar fondordrar från många administrerade bolag som ska skickas, exekveras och följas upp med många fondförvaltare. Manuell handläggning, faxbeställingar, manuell avstämning och riskexponering i fondhandelslager skapar oordning.

Genom att använda fondorderfunktionaliteten i Inca effektiviseras verksamheten och därför nominerar Itello projektet konsoliderad fondhandel till Årets trofé. 

Nytt erbjudande - snabbt och enkelt

Behovet av algoritmiska portföljer identifierades som en viktig pusselbit inför 2018-års ITP-upphandling. Tack vare Incas befintliga grundfunktionalitet så kunde man på kort tid, och med mindre ingrepp från Itello, generera en stor effekt i form av affärsnytta för Swedbank. Med stöd för algoritmiskt förvaltade portföljer i Inca kan Swedbank nu erbjuda portföljer med mer sofistikerade metoder för nedtrappning av risken i portföljen inför pensioneringen. 

Duktiga och entusiastiska projektdeltagare och ett effektivt samarbete mellan Swedbank och Itello är nyckeln till det framgångsrika projektet som genomfördes i en effektiv iterativ process där man tillsammans tog fram den allra bästa lösningen.

Swedbank blev ett av de valbara bolagen i 2018-års ITP upphandling inom fondförsäkring och för ert projekt är ni även nominerade till Årets trofé.
Högsta kreditvärdighet AAA – elva år i rad
Högsta kreditvärdighet AAA - 11 år i rad ​Itello har för elfte året i rad fått den högsta kreditvärdighet AAA[...]
Itello har utnämnts till Mästargasell 2019
Itello har utnämnts till Mästargasell 2019Men vad innebär det och vad betyder utmärkelsen för oss på Itello?2019 är jubileumsår för[...]
Inca 19.0 – The perfect forecast
The perfect forecast ​​​minPension presenterar ett nytt pensionsplaneringsverktyg som gör det möjligt att förbättra sina pensionsprognoser och därmed underlätta situationen för[...]
  • April 10, 2019