Itello – Gasellföretag i Stockholms tillväxttopp

Mindre än 0,5 % av Sveriges företag utses varje år till Gasell av Dagens Industri. Det är hårda krav som ställs på Gasellerna, men Itello lyckas, som förväntat, för andra året i rad ta sig in på listan över företagen med störst tillväxt i Stockholms län. I kombination med att Soliditet diplomerat Itello med Trippel-A […]

Läs mer

Itello får återigen Trippel-A för högsta kreditvärdighet

Soliditet har ännu en gång diplomerat Itello som Trippel-A för högsta kreditvärdighet. För att få utmärkelsen Trippel-A krävs det att bolaget omsätter mer än två miljoner och att nyckeltalen ska vara betydligt över branschens genomsnitt. Vanligtvis diplomeras endast företag som varit verksamma i mer än tio år. – I år är det i allmänhet väldigt […]

Läs mer

Brummer Life väljer Itello som it-systemleverantör

Brummer Life väljer Itello som it-systemleverantör Brummer Life och Itello har ingått ett avtal som gäller leverans och införande av Itellos standardsystem Inca. Samarbetet ska säkerställa en effektiv administrativ plattform som stödjer Brummer Lifes ambition att fokusera på pensionsupphandlingar genom att erbjuda god riskjusterad avkastning. Brummer Life har idag drygt 2 000 kunder och cirka […]

Läs mer

AMF väljer Itello som IT-systemleverantör

AMF har under en längre tid sökt efter en leverantör som kan möta de nya kraven på flexiblare pensionslösningar och digitalisera kunddialogen. Upphandlingar inom avtalpensionsområdet kommer allt tätare och det är en kontinuerlig prispress. Som största pensionsförvaltare inom avtalsområdet SAF-LO är det viktigt att ge alla 4 miljoner försäkringstagare riktigt låga avgifter.

Läs mer

Itello utnämnd till Gasell av Dagens Industri

Itellos tillväxt var 169 procent t.o.m. verksamhetsåret 2007/2008 som är det sista året i den fyraårsperiod som nu redovisas. Det ger Itello en placering som 178:e av 380 företag som lyckades att minst dubblera omsättningen över mätperioden. – Ökningen de senaste åren kommer främst från befintliga kunder, vilket vi tolkar som att de har förtroende […]

Läs mer

Inca 4.0 – Securing the path ahead

Med Inca 4.0 säkrar du vägen framåt av dina fondförsäkringstorg både när det gäller att skapa attraktiva erbjudande och att hantera fondordrar – Securing the Path Ahead. Nu kan du aggregera fondordrar från alla kunder och sammanställa en order per fond och fondförvaltare.

Läs mer