Inca 3.1 – The Plan

Den svenska tjänstepensionsmarknaden går från en oligopolmarknad med några få stora bolag som var och en administrar sitt avtalsområde. De fem största bolagen har över 80 procent av premierna men nu ser vi allt fler bolag som utmanar de etablerade aktörerna. Nu har de den mordernaste administrationen av sina tjänstepensionsplaner – The Plan.

Läs mer

Inca 1.0 – The Beginning

Året var 2003. Bankernas och försäkringsbolagens verksamheter gled allt närmare varandra. På bägge håll satt man fast i gamla kostnadsstrukturer och system som var utvecklade före avregleringarna. Det var hög tid att bryta ny mark och möta de nya utmaningarna – The Beginning.

Läs mer
1 9 10 11