"Nyheter"

Nyhetsarkiv

Här kan du läsa alla nyheter. Klicka här för att komma till Itello Insights.

Inca 4.0 – Securing the path ahead

Med Inca 4.0 säkrar du vägen framåt av dina fondförsäkringstorg både när det gäller att skapa attraktiva erbjudande och att hantera fondordrar – Securing the Path Ahead. Nu kan du aggregera fondordrar från alla kunder och sammanställa en order per fond och fondförvaltare.

Läs mer

Inca 3.1 – The Plan

Den svenska tjänstepensionsmarknaden går från en oligopolmarknad med några få stora bolag som var och en administrar sitt avtalsområde. De fem största bolagen har över 80 procent av premierna men nu ser vi allt fler bolag som utmanar de etablerade aktörerna. Nu har de den mordernaste administrationen av sina tjänstepensionsplaner – The Plan.

Läs mer

Inca 1.0 – The Beginning

Året var 2003. Bankernas och försäkringsbolagens verksamheter gled allt närmare varandra. På bägge håll satt man fast i gamla kostnadsstrukturer och system som var utvecklade före avregleringarna. Det var hög tid att bryta ny mark och möta de nya utmaningarna – The Beginning.

Läs mer
1 11 12 13