Högsta kreditvärdighet AAA för tionde året i rad för Itello.

Stabilitet och långsiktighet kännetecknar fintechbolaget Itellos verksamhet, AAA rating för tionde året i rad skapar trygghet för våra kunder och medarbetare. Den 25 april 2018 fick Itello återigen AAA i kreditvärdighet enligt Bisnodes kreditvärderingssystem.  ”AAA varje år i ett decennium visar att vi har en affärsmodell som fungerar och ger stabilitet och trygghet för både […]

Läs mer

Fördjupad kundsamverkan kring IDD och MiFID II

Införandet av IDD har kantats av oklarheter och förseningar. Behovet av att nå samsyn över vilka produkter och hur information ska presenteras för slutkunderna på ett flexibelt och kundorienterat sätt ökar i takt med att vi närmar oss ett införande.   Efter överläggningar enskilt hos våra kunder har vi fått en bild av kundernas utmaningar och […]

Läs mer

FIs innovationscentrum invigt

Sverige är just nu ett av världen mest innovativa länder. Nu öppnar Finansinspektionen (FI) ett innovationscenter för att stärka samarbetet mellan myndigheter och fintechbolag. Initiativet till innovationscentret har tagits fram av Vinnova och FI på uppdrag av finansmarknadsminister Per Bolund och närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Bild Realtid: FI öppnar fintechcenter Lång tradition av innovationer inom finansområdetSveriges […]

Läs mer

Kundsamarbete kring framtagandet av standard för Min Pension Uttagsplan

Kundsamarbete Min Pensions UttagsplanI veckan träffades representanter för Itellos kunder för att informera sig om och diskutera vårt projekt kring Min Pension Uttagsplan med Itellos produktutvecklare.Arbetet med att arbeta fram standardlösningar för prognostisering mot Min Pensions blivande lösning Uttagsplan pågår hos Itello för våra kunders räkning. I detta arbete samarbetar Itellos kunder utifrån resurser och […]

Läs mer

Digitaliseringen driver nya samarbeten inom försäkringsmarknaden

I rapporten The Next wave of Fintech ser framtiden ljus ut för de svenska aktörerna inom Insurtech. Kunderna efterfrågar individanpassade och billigare lösningar. ​Itello är en av de aktörer som lyfts fram som ett Insurtechbolag och som kan sänka kostnaderna för livbolagen genom effektivare administration och smarta integrationer med de många aktörerna som utnyttjar digitaliseringen för att individanpassa distributionen.

Läs mer