"Nyheter"

Nyhetsarkiv

Här kan du läsa alla nyheter. Klicka här för att komma till Itello Insights.

FIs innovationscentrum invigt

Sverige är just nu ett av världen mest innovativa länder. Nu öppnar Finansinspektionen (FI) ett innovationscenter för att stärka samarbetet mellan myndigheter och fintechbolag. Initiativet till innovationscentret har tagits fram av Vinnova och FI på uppdrag av finansmarknadsminister Per Bolund och närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Bild Realtid: FI öppnar fintechcenter Lång tradition av innovationer inom finansområdetSveriges […]

Läs mer

Kundsamarbete kring framtagandet av standard för Min Pension Uttagsplan

Kundsamarbete Min Pensions UttagsplanI veckan träffades representanter för Itellos kunder för att informera sig om och diskutera vårt projekt kring Min Pension Uttagsplan med Itellos produktutvecklare.Arbetet med att arbeta fram standardlösningar för prognostisering mot Min Pensions blivande lösning Uttagsplan pågår hos Itello för våra kunders räkning. I detta arbete samarbetar Itellos kunder utifrån resurser och […]

Läs mer

Digitaliseringen driver nya samarbeten inom försäkringsmarknaden

I rapporten The Next wave of Fintech ser framtiden ljus ut för de svenska aktörerna inom Insurtech. Kunderna efterfrågar individanpassade och billigare lösningar. ​Itello är en av de aktörer som lyfts fram som ett Insurtechbolag och som kan sänka kostnaderna för livbolagen genom effektivare administration och smarta integrationer med de många aktörerna som utnyttjar digitaliseringen för att individanpassa distributionen.

Läs mer

Per Agélii slutar som VD för Itello

Per Agélii har i samråd med Itellos styrelse valt att lämna sin roll som VD på Itello med omedelbar verkan. -Per har under sina två år på Itello bidragit till att göra bolaget till Sveriges ledande leverantör av affärssystem för i liv- och pensionsbranschen. Jag och styrelsen vill tacka honom för hans arbete med att […]

Läs mer

Samverkan för att möta kraven i GDPR

Igår samlades ett tjugotal deltagare från våra livförsäkringskunder för att diskutera hur Itello på bästa sätt ska utveckla Inca för att möta de nya kraven i GDPR. Arbetat med att anpassa livbolagens verksamheter för att uppfylla de nya kraven i GDPR pågår för fullt. För att kunna kartlägga hur våra kunder väljer att tillämpa förändringarna […]

Läs mer

Stark tillväxt för Itello 2016/2017

Fintechbolaget Itello – leverantören av affärssystem och digitala lösningar för alla i liv- och pensionsbranschen, levererade en stark omsättningstillväxt för senaste verksamhetsåret. Tillväxten genereras från branschens allt snabbare utveckling och Itellos centrala position som möjliggörare för denna förändring. Omsättningen verksamhetsåret 2016/2017 var 201,3 MSEK (169,3 MSEK), en ökning med 19 procent. Resultatet efter finansiella poster […]

Läs mer

Nordea Liv & Pension förnyar med hjälp av Itello

Nordea Liv & Pension Sverige befinner sig i en offensiv affärsutvecklingsfas inom företagsaffären med nytänkande inom flera områden. En viktig del i förnyelsen är Nordeas val av Itellos branschledande produkt Inca för att modernisera delar av sitt IT-stöd.

Läs mer