"Nyheter"

Nyhetsarkiv

Här kan du läsa alla nyheter. Klicka här för att komma till Itello Insights.

Samverkan för att möta kraven i GDPR

Igår samlades ett tjugotal deltagare från våra livförsäkringskunder för att diskutera hur Itello på bästa sätt ska utveckla Inca för att möta de nya kraven i GDPR. Arbetat med att anpassa livbolagens verksamheter för att uppfylla de nya kraven i GDPR pågår för fullt. För att kunna kartlägga hur våra kunder väljer att tillämpa förändringarna […]

Läs mer

Stark tillväxt för Itello 2016/2017

Fintechbolaget Itello – leverantören av affärssystem och digitala lösningar för alla i liv- och pensionsbranschen, levererade en stark omsättningstillväxt för senaste verksamhetsåret. Tillväxten genereras från branschens allt snabbare utveckling och Itellos centrala position som möjliggörare för denna förändring. Omsättningen verksamhetsåret 2016/2017 var 201,3 MSEK (169,3 MSEK), en ökning med 19 procent. Resultatet efter finansiella poster […]

Läs mer

Nordea Liv & Pension förnyar med hjälp av Itello

Nordea Liv & Pension Sverige befinner sig i en offensiv affärsutvecklingsfas inom företagsaffären med nytänkande inom flera områden. En viktig del i förnyelsen är Nordeas val av Itellos branschledande produkt Inca för att modernisera delar av sitt IT-stöd. Nordea använder sedan 2007 fakturerings- och inbetalningsfunktionen i Inca. Det nya fleråriga avtalet med Itello ger Nordea […]

Läs mer

Högsta kreditvärdighet AAA för nionde året i rad för Itello.

Stabilitet och långsiktighet kännetecknar fintechbolaget Itellos verksamhet, AAA rating för nionde året i rad skapar trygghet för våra kunder och medarbetare. Den 4 oktober 2017 fick Itello återigen AAA i kreditvärdighet enligt Bisnodes kreditvärderingssystem.  ”Att vi fått AAA varje år sedan 2009 visar att vi har en affärsmodell som fungerar och ger stabilitet och trygghet […]

Läs mer

Morning Insights – Fem regelverk som skapar utrymme för innovation

 Fem regelverk som skapar utrymme för innovation inom livförsäkringsbranschenMed Solvens II i kraft och IDD samt IORP2 på bordet kommer livförsäkringsbranschen att förändras. Lägg till kommande IFRS17 och PEPP så blir bilden alltmer komplex. Ta del av en ledande experts analys av branschens utmaningar och möjligheter!Åke Freij – Ekonomie Doktor, Affärsutvecklare inom ny teknik och regelverk​Forskar om […]

Läs mer

Itello nu certifierat enligt ISO 27001 – Informationssäkerhet

För hela försäkringsbranschen är informationssäkerhet och riskhantering vital. Itello har därför sedan flera år arbetat proaktivt med ledningssystem för informationssäkerhet och löpande hållit en hög standard. Nu har vi tagit steget fullt ut och certifierat vårt system för informationssäkerhet enligt standarden ISO 27001.

Läs mer

Skandia väljer Itello för att modernisera sitt IT-stöd

Skandia, ett av Sveriges ledande livförsäkringsbolag, har valt att förnya sitt IT-stöd med moderna standardsystem från fintechbolaget Itello. Genom det fleråriga avtalet med Itello får Skandia tillgång till standardfunktionalitet genom Itellos ledande affärssystem för försäkringsbranschen, Inca. Avtalet omfattar även Itellos tjänster för att stödja införandet. Skandia kommer genom sitt beslut att ersätta befintliga system för […]

Läs mer
  • September 25, 2017
  • Nyheter