• se
  • en
  • no

Morning Insights – Insurtech och Insurance 4.0

Det nordiska ekosystemet inom liv och pension är på stark frammarsch. Frågan är dock inte längre om försäkringsbolagen ska använda sig av ny teknologi, utan hur den kan användas för ett affärsmässigt försprång. För att överleva i den snabba utvecklingen blir proaktivt arbete, samarbeten, kundrelevans och kompetenssäkring avgörande. Detta är några av de slutsatser vi drar från Insurtech 2019.

Läs mer
  • November 13, 2019

Ny CTO för Itello

Per har mångårig erfarenhet av att hjälpa chefer, team och medarbetare att bygga rätt saker, på rätt sätt med fokus på hög kvalitet och hastighet.

Läs mer
  • September 10, 2019

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Skatteverkets krav på rapportering av arbetsgivaravgifter på individnivå förändrar allt för livförsäkringsbranschenSkatteverket planerar att genomföra den största förändringen sedan 1970 inom skatteområdet. För pensionsbranschen innebär det att de måste rapportera pensionsutbetalningar på individnivå istället för att skicka rapportera kontrolluppgifter.Samverkansprojekt kring införande av rapportering av AGI I vår dialog med våra kunder som erbjuder direktpension, har önskemål […]

Läs mer
  • September 6, 2019

IDD – Tillämpning för migrerade försäkringar

Transparensen ökar när IDD-reglerna följsDirektivet om försäkringsdistribution – IDD, trädde i kraft i Sverige 1 oktober 2018. På Itello hade vi ett samarbetsprojekt under 2017 och 2018 där vi tillsammans med våra kunder diskuterade hur direktivet skulle tolkas och följas.  Ett område som diskuterades var hur man ska kunna samla in information från alla fondförvaltare […]

Läs mer
  • September 6, 2019

Fora, första pensionsaktören med kärnsystemet i molnet

Fora valde under hösten 2018 Itellos affärssystem Inca som nytt IT-stöd för sin verksamhet och väljer nu även Itello Live som leveransmodell. Fora sökte en effektiv och säker driftlösning till Inca som skulle underlätta vardagen för verksamheten. Valet föll på Itello Live från Itello.

Läs mer
  • September 3, 2019
1 2 3 40