• Swedish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Årets trofé 2019 – de nominerade är…

Varje år vill vi på Itello uppmärksamma kundprojekt som skapat stor affärsnytta för våra kunder. Detta gör vi genom utmärkelsen Årets trofé där vi även hyllar personer hos våra kunder som har bidragit till projektens framgångsrika resultat.

Läs mer
  • March 25, 2020

Covid-19 – Pensionsutbetalningar är viktiga

Utbetalning av pensioner är en viktig samhällsfunktion, att försäkringbolagens avdelningar för pensionsutbetalningar kan fortsätta att arbeta blir därför viktigt för alla pensionärer. Det här gör vi på Itello för att minska effekterna av coronaviruset.

Läs mer
  • March 24, 2020

Covid-19

Information till dig som kund hos Itello om de åtgärder vi på Itello vidtagit för att upprätthålla våra åtaganden, leveranser och samlade förmåga att även fortsättningsvis kunna leverera högkvalitativa tjänster. Detta samtidigt som vi skyddar vår personals hälsa.

Läs mer
  • March 19, 2020

Högsta kreditvärdighet AAA – tolv år i rad

Itello är ett av få svenska aktiebolag som har AAA-rating och vi är stolta över vårt höga kreditbetyg. För tolfte året i rad har Itello fått den högsta kreditvärdighet AAA av kreditratingföretaget Bisnode.

Läs mer
  • February 21, 2020

Förenklad dödsfallshantering

Anspråksprocessen vid dödsfall är en av de mest tidskrävande processerna. Ofta krävs såväl dubbel- som trippelkontroll. Detta samarbetsprojekt syftar till att identifiera vilka kritiska områden som förbättringsåtgärder kan tänkas få störst inverkan på vad gäller anspråkshantering och kvalitetsförbättring.

Läs mer
  • February 17, 2020
1 2 3 42