• se
  • en
  • no

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Skatteverkets krav på rapportering av arbetsgivaravgifter på individnivå förändrar allt för livförsäkringsbranschenSkatteverket planerar att genomföra den största förändringen sedan 1970 inom skatteområdet. För pensionsbranschen innebär det att de måste rapportera pensionsutbetalningar på individnivå istället för att skicka rapportera kontrolluppgifter.Samverkansprojekt kring införande av rapportering av AGI I vår dialog med våra kunder som erbjuder direktpension, har önskemål […]

Läs mer
  • September 6, 2019

IDD – Tillämpning för migrerade försäkringar

Transparensen ökar när IDD-reglerna följsDirektivet om försäkringsdistribution – IDD, trädde i kraft i Sverige 1 oktober 2018. På Itello hade vi ett samarbetsprojekt under 2017 och 2018 där vi tillsammans med våra kunder diskuterade hur direktivet skulle tolkas och följas.  Ett område som diskuterades var hur man ska kunna samla in information från alla fondförvaltare […]

Läs mer
  • September 6, 2019

Fora, första pensionsaktören med kärnsystemet i molnet

Fora valde under hösten 2018 Itellos affärssystem Inca som nytt IT-stöd för sin verksamhet och väljer nu även Itello Live som leveransmodell. Fora sökte en effektiv och säker driftlösning till Inca som skulle underlätta vardagen för verksamheten. Valet föll på Itello Live från Itello.

Läs mer
  • September 3, 2019

SPP’s 8:e migrering i transformationsprojektet Future Core

2015 påbörjade SPP sin stora automatisering och digitaliseringsresa med att ersätta en fragmenterad IT-plattform med flertalet äldre och oflexibla IT-system med Inca. Under våren genomfördes den 8:e migreringen, vilket var den hittills största flytten av försäkringsbestånd till Inca.

Läs mer
  • July 4, 2019

Swedbank vinnare av Årets trofé för 2018

Swedbank vinnare av Årets trofé för 2018​Swedbank​ vann det prestigefyllda priset Årets trofé 2018 från Itello. Tack vare projektet “Algoritmiska portföljer” kan Swedbank erbjuda portföljer med mer sofistikerade metoder för nedtrappning av risken inför pensioneringen till sina kunder. Duktiga och entusiastiska projektdeltagare och ett effektivt samarbete mellan Swedbank och Itello är nyckeln till det framgångsrika […]

Läs mer
  • May 27, 2019