• Swedish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Förenklad dödsfallshantering

Anspråksprocessen vid dödsfall är en av de mest tidskrävande processerna. Ofta krävs såväl dubbel- som trippelkontroll. Detta samarbetsprojekt syftar till att identifiera vilka kritiska områden som förbättringsåtgärder kan tänkas få störst inverkan på vad gäller anspråkshantering och kvalitetsförbättring.

Read more
  • February 17, 2020

Framtidsspaning på Di Försäkring

På tioårsjubilerande konferensen Di Försäkring bjöds det på mängder av intressanta framtidsspaningar. Av de stora förändringar som skett de senaste åren nämndes även införandet av Solvensregelverk och upprättandet av EIOPA, risker med klimatförändringar samt fortsatt ojämställdhet och, såklart, digitalisering.

Read more
  • February 14, 2020

Dags för Försäkring 2020

På torsdag den 6 februari är det dags för Försäkring 2020 på Grand Hôtel i Stockholm. Vi kommer bege oss dit för att träffa kollegor i branschen och diskutera sektorns alla möjligheter och utmaningar i denna snabbföränderliga värld. Vi ser fram emot att ta del av det aktuella läget men framförallt vägen framåt för branschen.

Read more
  • February 4, 2020