• Swedish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Är det relevant att jämföra avkastningen för bankernas fondbolag?

Det långsiktiga sparandet Den senaste tiden har massmedia, bl.a. SVT och DN, uppmärksammat bankernas fondbolag och jämfört deras avkastning efter avgifter och deras fondutbud. Det är intressant och naturligtvis informativt och bra för den enskilde spararen att få en jämförelse mellan de olika fondbolagen. Men frågan är om det är vidare relevant? Vi drar en […]

Read more
  • November 9, 2011

Är noll i fondavgift en bra idé?

Det långsiktiga sparandet Ja, det kan vara vägen framåt för fondbolagen. Införandet av EU-direktivet UCITS IV, som ska resultera i ett uppdaterat regelverk för fonder i Sverige och övriga EU-länder, öppnar upp för en ny typ av fonder – med 0 kronor och 0 procent i fondavgift (eg. en ny andelsklass av en befintlig fond). […]

Read more
  • November 2, 2011

Vår analys av livbolagens administrativa kostnader 2010

Det långsiktiga sparandet Det här diagrammet visar hur vi ser på den verklighet vi arbetar med – de administrativa kostnaderna för det långsiktiga sparandet. Vi har delat in bolagen i olika kategorier, utifrån deras ursprung, för att tydligare illustrera hur gamla kostnadsstrukturer påverkar de administrativa kostnaderna. Intäkter genereras via distribution av värdeerbjudanden. Logiken i de […]

Read more
  • October 26, 2011

Distributionslogiken ställer olika krav på processer och IT-stöd

Det långsiktiga sparandet Hur man möter sina kunder på marknaden för det långsiktiga sparandet är viktigt. Vilket IT-stöd man har är också centralt för att kunna möta de kontinuerliga förändringarna som sker – fortsatt kostnadspress, ökad självbetjäning och kortare time to market för att kunna vara med i upphandlingar. Sättet att distribuera det långsiktiga sparandet […]

Read more
  • October 21, 2011

Distributionslogiken skapar nya perspektiv på det långsiktiga sparandet

Det långsiktiga sparandet Aktörerna inom det långsiktiga sparandet har valt olika strategier när det gäller distributionssätt. Vi har tidigare inlägg resonerat kring de olika delmarknaderna och deras distributionslogik. Vad visar ovanstående graf`? Här kommer några slutsatser! Nordnet och Avanza har tack vare framgångar på investeringsmarknaden stora inflöden av premier. Deras erbjudande har blivit en standard för […]

Read more
  • October 21, 2011

Pia Nilsson om ansvarsfördelningen inom fondsparandet

Det långsiktiga sparandet I en intressant artikel på Fondbolagens förenings hemsida skriver Pia Nilsson, vd i samma förening, om ansvarsfördelningen inom fondsparandet. Hon ser fondsparandet ur olika perspektiv: Fondspararnas ansvar att vara mer aktiva och engagerade i sitt sparande. Fondbolagens ansvar att ge så bra avkastning till sina kunder som inte har tiden eller kunskapen […]

Read more
  • October 21, 2011

Investeringssparkontot – 50 dagar kvar!

Det långsiktiga sparandet Den 23 november fattar riksdagen beslut angående investeringssparkontot. Om riksdagen säger ja till regeringens förslag är det idag 50 arbetsdagar kvar till den nya sparformen introduceras på marknaden. Johan Hansing, chefekonom på Bankföreningen säger idag till Privata Affärer “Det kanske är lättare för de mindre bankerna att hinna få färdigt en ny […]

Read more
  • October 20, 2011