All Posts by Kerstin Taxén

Itello embrace the disruptive pension paradigm shift in Norway

With the introduction of the disruptive Norwegian reform Egen Pensjonskonto to be launched in January 2021, 1.5 million white-collar employees will be empowered to choose which company that will be entitled to manage their accrued pension savings. Itello will provide solutions both for the incumbent life insurers providing occupational pension and to the challengers offering to manage the savings.

Read more
  • April 14, 2020

Årets trofé 2019 – de nominerade är…

Varje år vill vi på Itello uppmärksamma kundprojekt som skapat stor affärsnytta för våra kunder. Detta gör vi genom utmärkelsen Årets trofé där vi även hyllar personer hos våra kunder som har bidragit till projektens framgångsrika resultat.

Read more
  • March 25, 2020

Covid-19 – Pensionsutbetalningar är viktiga

Utbetalning av pensioner är en viktig samhällsfunktion, att försäkringbolagens avdelningar för pensionsutbetalningar kan fortsätta att arbeta blir därför viktigt för alla pensionärer. Det här gör vi på Itello för att minska effekterna av coronaviruset.

Read more
  • March 24, 2020

Covid-19

Information till dig som kund hos Itello om de åtgärder vi på Itello vidtagit för att upprätthålla våra åtaganden, leveranser och samlade förmåga att även fortsättningsvis kunna leverera högkvalitativa tjänster. Detta samtidigt som vi skyddar vår personals hälsa.

Read more
  • March 19, 2020

Förenklad dödsfallshantering

Anspråksprocessen vid dödsfall är en av de mest tidskrävande processerna. Ofta krävs såväl dubbel- som trippelkontroll. Detta samarbetsprojekt syftar till att identifiera vilka kritiska områden som förbättringsåtgärder kan tänkas få störst inverkan på vad gäller anspråkshantering och kvalitetsförbättring.

Read more
  • February 17, 2020
1 2 3