Förenklad dödsfallshantering

Anspråksprocessen vid dödsfall är en av de mest tidskrävande processerna. Ofta krävs såväl dubbel- som trippelkontroll. Detta samarbetsprojekt syftar till att identifiera vilka kritiska områden som förbättringsåtgärder kan tänkas få störst inverkan på vad gäller anspråkshantering och kvalitetsförbättring.

Read more
  • February 17, 2020

minPension – Uttagsplaneraren

Itello samarbetar med sina kunder på flera nivåer för att kunna skapa och integrera en förbättrad pensionsprognostjänst till pensionsportalen minPension.

Read more
  • September 6, 2019