Arbetsgivardeklaration på individnivå

Skatteverkets krav på rapportering av arbetsgivaravgifter på individnivå förändrar allt för livförsäkringsbranschenSkatteverket planerar att genomföra den största förändringen sedan 1970 inom skatteområdet. För pensionsbranschen innebär det att de måste rapportera pensionsutbetalningar på individnivå istället för att skicka rapportera kontrolluppgifter.Samverkansprojekt kring införande av rapportering av AGI I vår dialog med våra kunder som erbjuder direktpension, har önskemål […]

Read more
  • September 6, 2019