Slider

Branschen är även omgärdad av hårda legala krav, regelefterlevnad och rapporteringsplikt som förändras över tid och då ofta tvingande via lagstiftning. Dessutom påverkas självklart branschen av andra omvärldsfaktorer som ex Digitalisering som ställer nya krav på våra kunders förmåga att möta och kommunicera med sina slutkunder och partners i olika typer av digitala kanaler. Utöver det verkar våra kunder i en komplex digital värdekedja med behov av effektivt kunna samverka och utbyta information med aktörer som förmedlare, valcentraler, premiecentraler, betalningsförmedlare och myndigheter.

Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]
No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.