Aktörernas affärsmodeller utmanas från ytterligare ett håll

Det långsiktiga sparandet

Den senaste tidens debatt i media kring det långsiktiga sparandet – oavsett om det handlar om att investeringssparkontot ska vara avgiftsfritt, de allt för höga fondavgifterna, provisionsersättningar eller portföljomallokeringstjänster – handlar det ytterst om att aktörernas affärsmodeller utmanas från ytterligare ett håll. Inte nog med att upphandlingarna inom tjänstepensionsområdet pressar priserna, och att nya produkter kräver snabba anpassningar av system och prismodeller. Nu är det aktörernas intäktsmodeller som står i fokus.

Vi kan bara spekulera, men om värdeerbjudandet inte lever upp till det kunderna förväntar sig och priset/avgifterna är för högt/höga, ja då har aktörerna i bästa fall ett trovärdighetsproblem. Då kommer de att försöka kommunicera kring sina värdeerbjudanden och sina avgifter. Det intressanta blir då när “gammelbankerna” börjar redovisa sina kostnader för sin distributionskanal – bankkontoren.

Men om aktörerna ser det som ett realitetsproblem, ja då tar ledningar den senaste debatten på fullaste allvar och arbetar igenom hela sin affärsmodell – värdeerbjudandet till respektive kundsegment, kundrelationen, distributionskanalar och intäktsmodell samt vilka processer, kärnkompetens och partners som krävs för att möta de förändringar man står inför.

Itello och Cordial kommer den 7 mars att ha ett frukostseminiarium kring just dessa utmaningar. Håll utkik här på bloggen för mer information kring hur du anmäler dig till seminariet.