Åldrande IT-system – utmaningar för livförsäkringsbranschen?

På Svenska Försäkringsföreningens seminarium om Åldrande IT-system, sammanfattade Lars-Ove Wängemar från Min pension problematiken.

På Svenska Försäkringsföreningens seminarium om Åldrande IT-system sammanfattade Lars-Ove Wängemar från Min pension problematiken.

 • Verksamhetslogik och processer inbyggda i kodraderna
 • Komplexa och ”sönderskrivna” system
 • Svårt/riskfyllt/dyrbart att införa ny funktionalitet
 • Komplexa systemsamband
 • Åldrande personal

En paradox är dock att trots snabb IT-utveckling överlever de gamla verksamhetskritiska systemen många nya plattformar och trender. Därutöver pekade Lars-Ove Wängemar ut en rad alternativ de som söker ersätta nuvarande system:

 • Nyutveckling (Alecta, Avanza)
 • Välja standardsystem (AMF, Swedbank, Nordnet, Brummer, Danica)
 • Konsolidera till någon av befintliga plattformar (Länsförsäkringar)
 • Succesiv utveckling/avveckling
 • Konvertera till ny teknisk plattform (RSV)
 • Köpa system från konkurrent (Länsförsäkringar)
 • Köpa konkurrent och system (KPA)
 • Starta gemensamt IT-bolag (Arbetspensionsbolagen i Finland)

Vi lägger till ett alternativ till som vi sett bland aktörerna - att köpa administration från extern leverantör (Kyrkans Pensionskassa).

Paradoxen må vara intressant men vi undrar om det inte är att bolagen verkar i en bransch som karakteriseras av oligopol. Där det handlar mer om att inte vara sämst än att vara bäst i klassen.  Allt fler kunder är missnöjda med sina livbolag. Kundernas beteende ändras allt snabbare i takt med att allt fler använder sin smarta mobil istället för stationär dator. På Business Model Finance sammanfattades några av marknadens utmaningar, som du kan läsa mer om här.

Ann-Kathrin Trawe från Nordea Liv & Pension beskrev arbetet med att kapsla in befintliga kärnsystem för försäkringsverksamheten och minska systemsambanden genom att utveckla nya kommunikationsgränssnitt mellan de olika delarna. Nordea Liv & Pension avvecklar även ett par gamla system och migrerar till befintliga.

Camilla Larsson från AMF berättade hur de kom fram till den strategi de valde. Prispress och allt flexiblare krav på lösningar innebar att de behövde ersätta arbetssätt och IT-stöd. AMF gjorde upp med den gamla sanningen att IT-systemet är möjliggörararen. Det är i dialogen med kunden (det virtuella kontoret) som AMF ska vara unika och inte i att administrera försäkringsavtalen och kommunicera med valcentraler. Och där verkar det vara bättre att dela kostnaderna med andra som har likande behov. AMF valde att prova det nya IT-stödet på KAP-KL, för att få erfarenheter inför den stundande upphandlingen inom SAF-LO. Idag är AMF även valbara i den nya ITP upphandlingen både inom traditionell- och fondförsäkring. AMF var även nominerade till årets Livförsäkringsbolag 2012 för sin nya tradprodukt. Idag genomför AMF 100 000 flyttar per år, betalar ut 800 miljoner i månaden till 700 000 pensionärer i 38 länder, har 4 500 000 avtal och 405 miljarder i förvaltat kapital.

När ska branschen byta till ett modernt IT-stöd?

I en artikel i branschtidningen Pensionsnyheterna redovisar Lars-Ove Wängemar  sin tankar och funderingar kring försäkringsbolagens oförmåga att byta sina föråldrade system.

Under de senaste fem åren har inget av de störesta bolagen med framgång genomfört ett projekt där man implementerat ett standardsystem" 

Lars.Ove Wängemar
IT-konsult 

Ladda ner artikeln från Pensionsnyheterna "När ska branschen byta till modernt IT-stöd?


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.