• Swedish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Insurtech blir det nya Fintech

Almi Väst samlade både etablerade akörer inom försäkringsbranschen, Insurtechbolag, start-ups, högskolor och investerare för att erbjuda möjligheter att utbyta erfarenheter och visa på möjligheter inom försäkringsbranschen och inom Insurtech.

Torsdagen den 16 augusti samlades drygt 170 personer för att lyssna på tre olika perspektiv på det som just sker inom försäkringsbranschen.

Kostnadspress och digitalisering leder till ökade krav på automatisering och förbättrade kunddialoger - Henrik Allert, Itello

Henrik Allert, Strategic Product Management på Itello beskrev vår syn på livbranschens digitala värdekedja och lyfte fram de tre mest framträdende drivkrafterna till förändring: - Kundrelevans - Transparens och effektivisering - Disruptiv teknologi Dessutom måste försäkringsbranschen leva upp till nya krav i en aldrig sinande ström av ny lagstiftning. Sammantaget innebär det att de etablerade branschaktörerna inte har bandbredd att självständigt täcka upp för alla scenarios som drivkrafterna skapar. Istället har drivkrafterna öppnat upp för ett framväxande ekosystem där insurtechaktörer kan komplettera de etablerade bolagen eller i vissa fall, agera som rena konkurrenter. Itellos tydliga ambition är att med vår marknadsledande position kunna fungera som ett nordiskt nav i det framväxande ekosystemet inom liv och pension och möjliggöra för branschen att driva innovation, digitalisering och automatisering.

Insurtech eco system according to M Gromek Next Wave of Fintech

Ta del av vår presentation från Almi Västs Sommarprat om Insurtech

Stärkt konsumentskydd skapar möjligheter genom transparens - Helena Palmgren, Brummer Life

Helena Palmgren VD för Brummer Life delade med sig av sina branscherfarenheter från ett verksamhets- och kundperspektiv. Helena tryckte framför allt på vikten av ökad transparens och schysta villkor för kunden genom verkligt oberoende rådgivning och utan inlåsningseffekter. Vidare menade Helena att branschen nu har en fantastisk möjlighet till förändring vilket möjliggörs av en kombination av ny teknologi samt förändrad lagstiftning med ambition att stärka konsumentens makt. Hållbara pensioner och moderniserade affärsmodeller påskyndas av lagstiftning (ex IDD och förbättrad flytträtt) men främst genom förändrade kundbeteenden. Återigen, nyckelordet är transparens!

Läs mer: Morning Insights - Fem regelverk som skapar utrymme för innovation

Disruptiva krafter kommer att förändra branschen - Dušan Stojanović, True Global Ventures

Dušan är en känd tech- och affärsängelprofil från Göteborg som numera verkar från Asien med fokus på investeringar främst inom Blockchain-teknologi. Dušan spår att försäkringsbranschen står inför en stor disruptiv förändring både vad gäller struktur och affärsmodeller. Här ser han blockhain som en möjliggörare för att skapa en större öppenhet, transparens och effektivare processer. Han menar också att försäkringsbolagens roll i dagens värdekedja kan komma att utmanas och potentiellt kortslutas. De stora återförsäkringsbolagen har en stor konkurrensfördel som sitter på stora mängder aggregerad data. Genom att nyttja kraften i denna datamängd i kombination med teknologi som ex blockhain finns möjligheten att runda de klassiska försäkringsbolagen och gå direkt mot slutkund. 

No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.

Framtiden blir vad vi gör den till - paneldebatt

Ricard Robbstål, VD för Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän ledde den avslutande paneldebatten med Henrik Allert, Helena Palmgren och Dušan Stojanović om framtiden för försäkrings- och insurtechbranschen.
Nya teknologier kan vara disruptiva och ge teknologiska skiften men frågan är om det finns utrymme för det i de processer som håller på att automatiseras och digitaliseras just nu i Sverige och Norden. Vi såg hur snabbt mobiltelefonin spreds i länder som saknade fast telefonnät jämfört med där teknologin är ett komplement till det fasta nätet. Införandet av GDPR och rätten för konsumenten att bli glömd fungerar dåligt med en teknologi som bygger på decentraliserade register och immutable data som varit en av framgångsfaktorerna för blockchainteknologin mest kända tillämpning Bitcoin.

 Det finns exempel på aktörer som använder sig av blockchain och servara kunder som idag står helt utanför möjligheterna att teckna någon försäkring. Här kan vi får se ett genombrott för nya teknologier.

Vi ser även Finansinspektionens regelverk för tillsyn och nya lagar som den amerikanska ”The Could Act” påverkar försäkringsbolagens möjligheter att flytta ut delar av sin verksamhet i molnet och komma åt de nya möjligheterna att utvinna information och kunskap ur sin egen data med ny teknologi just nu begränsas. Sammantaget ett mycket väl genomfört arrangemang från Almi Väst och Itello är stolta och glada att vi fick möjligheten att berätta om Insurtech och livförsäkrings- och pensionsbranschen, de förändringar samt de spännande möjligheter som vi står inför.


Life after covid-19
Life after covid-19 Itello Pulse Survey Who hasn’t asked at this point, “How will the covid-19 pandemic affect me and[...]
Highest credit rating AAA
Open insurance – not if, but when The move towards openness and data sharing seems to be a trend that[...]
Movestic empowers personalized and long-term sustainable fund offerings
Open insurance – not if, but when The move towards openness and data sharing seems to be a trend that[...]