Anslutning inom SAF-LO ger den fria flytträtten ett nytt ansikte

Det långsiktiga sparandet

Den 11 juni anordnade vi ett seminarium för våra kunder inför det nya avtalet inom SAF-LO. Det här är vår sammanfattning och kommentar!

Hans Gidhagen från Svenskt Näringsliv gav sin syn på flytträtt mot bakgrund av Utredningen för förstärkt försäkringstagarskydd:

  • Svenskt Näringsliv anser det självklart att arbetsmarknadens parter avtalar om anställningsvillkoren
  • Tjänstepensioner är en viktig del av anställningsvillkoren
  • Att lagstifta om anställningsvillkoren är ett allvarligt och långtgående brott mot den kollektivavtalspraxis som finns i Sverige sedan mycket lång tid
  • Det nuvarande systemet tillåter långtgående flytträtt och Svenskt Näringsliv är öppet för att den utvidgas ytterligare genom avtal – inte genom lagstiftning

Anslutningsförfarande underlättar fri flytträtt?

Det låter naturligtvis lite märkligt om man införde lagstadgad generell fri flytträtt för försäkrade bara för premiebaserad tjänstepension och inte för förmånsbaserade lösningar eller tjänstepensioner som tryggas genom kreditförsäkring. Ska den anställde fritt få bestämma över placeringen av sitt pensionskapital bara om parterna/arbetsgivaren väljer en specifik pensionslösning och en specifik tryggandeform? Det låter väl inte helt orimligt att försäkringstagaren/företaget får välja ramarna för flytträtten. Frågan torde bli mindre het med anslutningsförfarande än med upphandling. Då får alla vara med och slåss om pensionspremier och pensionskapital under förutsättning att man uppfyller kriterierna för att bli anslutna.

Svenskt Näringsliv om någon borde väl inse att det kan vara viktigt för den försäkrade även i en förmånsbaserad tjänstepension att välja rätt försäkringsgivare. Man ligger ju i tvist med SPP om just utebliven värdesäkring, d.v.s. att de som har sina ITP-utbetalningar i Alecta får högre pension än de som har motsvarande pensionsupplägg via SPP. Pensionärerna i förmånsbaserade pensionssystem är naturligtvis beroende av försäkringsgivare med goda möjligheter att värdesäkra pensionerna.