Antalet prisjämförelsesajter inom försäkringsområdet ökar i hela Europa

Personriskmarknaden

I allt fler länder finns det över tjugo prisjämförelsesajter inom, försäkringsområdet. Är Sverige på väg åt samma håll? I Storbritannien har provisionsförbud för mäklarna lett till att de rekommenderar kunderna till prisjämförelsesajter istället. Och inte bara det – till sajter där de får ersättning för anvisning av kunder. Ibland är det till och med mäklarna som står bakom prisjämförelsesajten. Det är kanske inte ett helt osannolikt scenario även i Sverge. Fler sajter ökar inte transparenen och är i det fallet inte bättre för konsumenterna.

Inom personriskområdet måste man genomföra en hälsodeklaration för att få den slutliga premien. Då borde det ju prisjämförelsen baseras på premier efter riskbedömningen, inte före, som är brukligt idag. Det är det ännu ingen prisjämförelsesajt som erbjuder. Det borde vara en intressant tjänst förutom visningsersättning av produkterna som mäklare eller prisjämförelsesajter kan erbjuda det försäkringbolag som blir valt av kunden. Itello har undersökt bolagens kostnader för riskbedömningsprocessen och det finns stora pengar att spara på att automatisera den.

Läs mer om hur stor kostnadsbesparing du kan få med automatiserad riskbedömning

I en rapport från EIOPA tidigare i år undersökte de betydelserna av prisjämförelsesajter i Europa i syfte att kartlägga aktörerna hur sajterna ser ut idag samt vad som anses och bör vara god sed.

En intressant sak är den stora variationen av antalet sajter i länderna.

Sex länder hade fler än 20 prisjämförelsesajter
Holland, Frankrike, Rumänien Spanien, Storbritannien och Tjeckoslovakien

Åtta länder hade mellan 10 och 15 prisjämförelsesajter
Grekland, Irland, Litauen, Polen, Slovakien, Tyskland och Ungern,

Tolv länder hade mellan 1 och 10 prisjämförelsesajter
Österrike, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Kroatien, Litauen, Malta, Norge, Portugal och Sverige

Läs hela rapporten från EIOPA här.

Man tittade även på vem som låg bakom sajten och i flera fall var en och samma aktör som hade flera sajter och mpnga gånger i flea länder.

EIOPA anser det god praxis för en jämförelse webbplats för att:

 • Presentera information om de viktigaste funktionerna och egenskaperna för produkter, försäkringsskydd och begränsningar (t.ex. självrisker, begränsningar, undantag etc.) samt längden på giltigheten av offerten.
 • Presentera informationen på ett sätt som är enhetligt och lämpligt för komplexiteten hos produkterna.
 • Kommunicera på ett tydligt och enkelt språk, undvika jargong och onödiga tekniska termer så mycket som möjligt.
 • Ge Internetanvändaren den slutliga premien och uppgifter om alla avgifter och kostnader.
 • Om detta inte är möjligt, bör jämförelse webbplatser tydligt ange vad extra avgifter och/eller avgifter som ska betalas av konsumenten (till exempel ansökningsavgifter).
 • Tydligt lämna ut information om vad som omfattas för varje produkt som erbjuds

Efter att inhämtat svar från olika aktörer framkom ytterligare några förslag på vad som bör anses bör finnas på prisjämförelsesajter

 • Information om webbplatsen
 • Marknads täckning
 • Hantering potentiella intressekonflikter
 • Kriterier som används för att göra rangordningen
 • Presentation av information
 • Frekvens av uppdatering av information

Följ Itello på LinkedIn eller Twitter.