Antalet sjukvårdsförsäkringar växer – det skapar behov av effektivare riskbedömning

Personriskmarknaden

Antalet privata sjukvårdsförsäkringar fortsätter att öka. Vid slutet av 2011 hade närmare 465 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring. Det är framför allt arbetsgivare som tecknar sjukvårdsförsäkringar till sina anställda. Gruppförsäkringarna ökar också och det är intressant utifrån ett distributionsperspektiv. Här är det ofta facket som har erbjudanden, men det kan lika gärna vara någon förening som vill erbjuda sina medlemmar en extra förmån, t.ex. fackförbund, Friskis & Svettis, Jägarförbundet eller Vi i villa. Klart är att det måste finnas någon som är ansvarig för distributörerna och en strategi för integration med dem. När nu volymerna dessutom ökar, ställs allt högre krav på effektiva processer för att teckna försäkringar samt en effektiv administration för hantera skadefall när de uppkommer.

Idag är det upp till 60 procent av ansökningarna som behöver någon form av kompletterande uppgifter – oftast på papper. Efter granskning är det 40 procent som behöver ytterligare komplettering från kunden eller från läkare. Det här är en tidsödande, resurskrävande och kostsam process. Tiden är mogen för en snabbare och mer kostnadseffektiv riskbedömningsprocess tycker vi.

Vad händer om man integrerar hälsodeklarationen med relevanta frågor kring det som påverkar riskbedömningsunderlaget? Våra undersökningar visar att upp till 80 procent av ansökningarna kan riskbedömas och tecknas av kunden direkt via internet på datorn, paddan eller i smartphonen.  Enkelheten kommer att ge nöjdare kunder till bråkdelen av de tidigare kostnaderna.

Sedan 2007 har marknaden för privata sjukvårdsförsäkringar ökat med 58 procent. Mellan 2010 och 2011 var ökningen 7,9 procent
Siffrorna baseras på uppgifter från samtliga bolag som tillhandahåller sjukvårdsförsäkring på den svenska marknaden.