Avtalspension 2011 – premier per bolag och avtalsområde.

Det långsiktiga sparandet

Vi har sammanställt premieuppgifter från försäkringsförbundet och valcentraler. Vi gör ett par intressanta observationer och funderar på några frågeställningar inför upphandlingarna inom SAF-LO och ITP 2013.

Det diskuteras fortfarande om det kommer att bli upphandling (med enbart utvalda bolag) eller anslutning (där alla som uppfyller villkoren får vara med). Vilka slutsatser kan vi göra om vi jämför SAF-LO (upphandling) och KAP-KL (anslutning)?
Storleksmässigt är KAP-KL 34 % och SAF-LO, 32 % störst. ITP-K har 16 %, ITP 1 12 % och PA03 7 % de totala premierna 2011. Siffrorna vi redovisar omfattar inte in- och utflyttar.

Tittar vi på premierna baserat på vilken kundrelation som tillämpas av aktörerna ser vi att avtalsbolagen, som näst intill enbart använder sig massmarknadskommunikation, har 66 (40) procent. Bankbolagen med sina rådgivningsmöten på bankkontoren 19 (33) procent de traditionella bolagen med sina förmedlare 14 (25) procent och utmanarna en (två) procent av premierna. Siffror inom parantes är av de aktiva valen.

Ett sätt att åskådliggöra de olika aktörernas del av respektive avtalsområde visar vi i figuren nedan