Bankernas fonder står inför en make-over

SVT har undersökt hur de svenska bankerna har lyckats med förvaltningen av sina egna fonder.  Nu börjar bankerna förändra sitt fondutbud.

I oktober 2011 presenterade SVT en undersökning av hur de fyra bankernas fondbolag lyckas med avkastningen på sina egna fonder.  Ett par saker är intressanta:

Nordea agerade direkt och genomförde (eventuellt redan planerade) förändringar av sin organisation genom att ändra i några fondbestämmelser i syfte att öka effektiviteten i förvaltningen och därmed möjligheten till högre avkastning.

Swedbank gick i veckan ut med information om att de lägger samman sina fem allemansfonder och skapar en ny med modernare riskspridning. Hittills har vi inte sett eller hört några kommentarer från Handelsbanken eller SEB. Det bankernas fondbolag har presenterat handlar mer om ändrade fondbestämmelser för att kunna ta mer aktierisk för att ha möjlighet till högre avkastning.

Upplägget på denna undersökning motsvarar om man enbart skulle undersöka olika butikskedjors egna varumärken. Men det finns som bekant andra produkter i hyllorna och så är det även på bankernas fondtorg. Det har vi tagit upp i ett tidigare blogginlägg.

Länsförsäkringar Liv tvingades under hösten 2011 att stänga sin traditionella produkt för nyteckning, Länsförsäkringar Fondliv presenterade i slutet på januari en ny fondprodukt med garanti för att möta spararnas behov av god riskjusterad avkastning, eller om det var rådgivarna som hellre pratade om en mindre volatil sparform än rena aktiefonder.

När Swedbank Försäkring stängde sin traditionella produkt Traditionell Pension för nyteckning (Traditionell Pension med premiegaranti kan fortfaraden nytecknas), så öppnade Peter Elmhorn, chef Produkt och placering på Swedbank Försäkring, för en helt ny garantiprodukt i framtiden som är radikalt annorlunda jämfört med dagens.

Modern Portfolio Theory 2.0

Hur det blir med den saken återstår att se men några som redan idag har ett helt nytt tänk kring avkastningen och risk är Bridgewater Associates. De har uppgraderat nobelpristagaren Harry Markowitch Modern Portfolio Theory - MPT med en nytt koncept Post-Modern Portfolio Theory- PMPT i artikeln Engineering Targeted Returns& Risks. PMPT bygger på koncepetet kring MPT genom att den kombinerar tillgångsklasser med deras förväntade avkastning, risk och korrelation, när det är gjort identifierar man de bästa förvaltarna inom respektive tillgångsklass.

The Optimal Beta Portfolio från Bridgewater Engeneering Targeted Return & Risks

PMPT skiljer sig från MPT på tre sätt:

  • avkastning från alfa och beta är separerat
  • storleken på alfa och beta är justerade till önskvärda nivåer
  • betydligt mer diversifierade portföljer skapas

I am convinced these changes will happen extremely fast and trigger profound changes in both investing and the investment management business.

Ray Dalio
President and Chief Investment Officer of  Bridgewater Associate

Finns det förutsättningar för MPT 2.0 eller är ETFer vägen framåt i Sverige?

En sak är klar - prispressen fortsätter på det långsiktiga sparandet - oavsett om det sker inom tjänstepensionsområdet eller genom fondsparande i Investeringssparkonto - ISK eller kapitalförsäkring.

Det skulle vara intressant att se ett motsvarande upplägg för svenska marknaden. Idag saknar de flesta banklivbolag en alternativ produkt till den traditionella försäkringsprodukten med likartade karakteristika, Om det blir en produkt baserad på MPT 2.0  eller managed EFT som tar över återstå att se. Det finns en ocean av artiklar om olika portföljteorier – Bridgewaters är en av de bättre och helt klart en föregångare. 

Förvaltade ETF:er utmanare och möjlighet för fondförvaltarna
Det långsiktiga sparandet Analysfirman Morningstar uppskattar att portföljen av förvaltade ETF;er är sannolikt mellan 40 -100 miljarder USD. Tillväxten i[...]
Noll i fondavgifter kanske inte är så dumt ändå…
Det långsiktiga sparandet I en artikel här på Itello Insights från november 2011 spekulerar vi om noll i fondavgift det kan vara vägen[...]
Bankernas fonder står inför en make-over
Bankernas fonder står inför en make-overSVT har undersökt hur de svenska bankerna har lyckats med förvaltningen av sina egna fonder.[...]

Kundnöjdheten tillbaka för livbolagen men minskar för förmedlarna
Kundnöjdheten 2017 tillbaka för livbolagen men minskar för förmedlarna Kundnöjdhet för vissa av livbolagen är tillbaka 2017 till de nivåer[...]
Flyttmarknaden – andelen flyttar minskar – regeringen styr upp
Flyttmarknaden – andelen flyttar minskar – regeringen styr upp Flyttmarknaden minskar och utgör 12 procent av de inbetalade premierna på[...]
Höga flyttavgifter skapa låsningar
Höga flyttavgifter skapa låsningarKonkurrensverket har granskat flyttavgifternas effekter och föreslår ett antal åtgärder som både kan gynna kundernas möjlighet att[...]