Blev flyttmarknaden som det var tänkt?

Det långsiktiga sparandet

Sedan 2007 har vi fri flytträtt på nytt pensionssparande i Sverige, men det var först 2013 som Svensk Försäkring började särredovisa in-och avflyttade premier vilket gör att vi kan följa hur ”flyttmarkanden” utvecklas över tid  och vilka som är vinnare på förändringens marknad.


Källa Svensk Försäkring årsstatistik tabell 6 och 6A

Det flyttade kapitalet har varierat mellan 21 och 26 miljarder SEK de senaste tre åren. Ett av de större undantagen är 2014 då Nordea flyttade kapitalförsäkringar för 12 miljarder SEK från sitt bolag i Finland. Generellt utgör flyttmarknaden 12-13 procent av de totalt inbetalda premierna men andelen minskar över tid. Om regeringen är nöjd med utvecklingen lär vi få se. Vi kommer att följa utvecklingen här på Itello Insights!

Fem förlorare och åtta vinnare på flyttmarknaden
Följer vi flyttarna per bolag över tid framträder ett tydligt mönster. De stora defaultvalsbolagen AMF och Alecta tappar kontinuerligt kapital. Inte konstigt eftersom de har många försäkringstagare som bearbetas av förmedlare när deras sparande ökar. SEB, Länsförsäkringar och SPP tillhör även de har också tappat under flera år.
 

Bland vinnarna ser vi bankerna (SEB undantaget – men de har en stor förmedlad affär utöver sparandet från bankkunder) som genom sina rådgivare på bankkontoren och helkundbegrepp har goda förutsättningar att kontinuerligt bearbeta sina kunder. Att utmanare som Avanza, Nordnet och Brummer finns med om nettovinnare ligger i sakens natur, det är ett snabbt sätt att öka det förvaltade kapitalet. Till saken hör även att Både Nordnet och Avanza har låga avgifter på försäkringsskalet och erbjuder lågkostnadsalternativ i sitt fonderbjudande. 

Vilka av konsumenterna som är vinare och förlorare har vi inte svar på. Men helt klart är att allt fler i marknaden anser att konsumenterna är i underläge. Konkurrensverket utreder just nu hur flyttmarkanden fungerar. En rapport är att vänta om ett par månader.

I Inca 16.1 finns en rad funktioner för att underlätta administrationen och sänka kostnaderna för livförsäkringsbolagen. Läs mer!
Inca 16.1 Automatisering vid flytt skapa effektivare administration.

Följ Itello på LinkedIn eller Twitter.