Blir det prispress på kapitalförsäkring och IPS?

Det långsiktiga sparandet

Det fria fondsparandet kostar inget hos många aktörer, för IPS tar några banker ut en årlig fast avgift, kapitalförsäkring kostar ingenting hos internetmäklarnas försäkringsbolag men hos bankerna finns både fasta årsavgifter och rörliga avgifter baserat på värdet. Om investeringssparkontot – ISK, prissätts som fritt fondsparande men erbjuder kapitalförsäkringens schablonbeskattning – borde det inte innebära att produkterna i kundens ögon blir likvärdiga? Kommer försäkringens goda egenskaper att kunna motivera högre avgifter än ISK? Eller är det rådgivarens skicklighet i att beskriva nyttan med de olika produkterna som avgör i vilken produkt kunden sparar? Vad tror du? Skriv en kommentar!