Brummer Life är för fri flytträtt

Det långsiktiga sparandet

Brummer Lifes VD Robert Lindblom talade igår på Livförsäkringsdagen om fri flytträtt. Han menar att det bara är en tidsfråga innan fri flytträtt införs: “Sverige var ledande med att införa en fungerande pensionsreform men på grund av att vi ännu inte infört fri flytträtt springer andra länder förbi”. Finansinspektionens utredning kring fri flytträtt ska vara klar våren 2012.

I Norge har fri flytträtt funnits sedan 1991. På Cordials heldagsevent Business Model Summit i november kommer Mikkel Berg från norska Silver att tala om hur de arbetar för att leva upp till kundlöftet “Högre pension och bättre översikt”. Med stor sannolikhet kommer han också att tala om hur Silver tack vare fri flytträtt har lyckats göra pensionsmarknaden lättförståelig.

Vad har du för tankar kring fri flytträtt? Är Norge en förebild i denna fråga?