Dags för ett helt nytt sätt att hantera hälsodeklarationer?

Personriskmarknaden

Om kunden får bestämma ska det gå snabbt att göra en hälsodeklaration och det ska vara enkelt att besvara frågorna. Utöver det vill försäkringsgivarna att svaren är korrekta och relevanta för att de ska kunna fatta beslut om vilken risk kunden vill ha och till vilket pris. Förmedlaren vill att det ska gå snabbt och vara enkelt så att hen, helst redan under mötet med kunden, vet om kunden blir accepterad. Då kan förmedlaren redan på samma möte undersöka förutsättningarna för ett utökat skydd.

Men så här ser det oftast inte ut. Än! Idag baseras nämligen processen på statiska pappersformulär med mer eller mindre relevanta frågor. Alternativet är en interaktiv internetsajt där kunden får de följdfrågor som behöver besvaras för att bolaget ska kunna bedöma risken. Tiden för att genomföra en komplett hälsodeklaration sjunker då från dagar och veckor till minuter eftersom det på internetsajten enbart är de relevanta frågorna som behöver besvaras. Låter det här intressant? Vill du veta mer om hur vi på Itello kan effektivisera riskbedömningsprocesen? Kontakta Oscar Lindvall.

Kostnadsbesparing och ökade möjligheter till ökade intäkter

Kostnaden för den manuella hanteringen ligger mellan 500 och 900 kr per ansökan, lite beroende på frågornas omfång. Andelen kunder som inte fullföljer ligger i snitt på 25-30 procent men kan gå upp till 50 procent. Med en interaktiv internetsajt är kostnaden en bråkdel. Förmedlaren och kunden får tydligt besked om ansökan är accepterad eller om det krävs kompletteringar och hur den processen i så fall ser ut.

Ca 40 procent av alla ansökningar har en ”ren” hälsodeklaration.  Det är inte bara kostnaderna som sjunker för de med ”ren hälsa”. Det skapar även möjligheter att sälja in fler tjänster/produkter. Med en godkänd hälsa finns även ett ”riskbelopp” som försäkringsgivaren är beredd att ta. En skicklig rådgivare eller förmedlare kan identifiera nya möjligheter till stärkt personriskskydd. Låneskydd kan vara ett bra komplement för vissa familjer. Ett annat är att erbjuda premiebefrielse för sparande.  För någon vecka sedan erbjöd Marginalen Bank premiebefrielse för sparande till sina kunder. Det är en produkt som ökar lönsamheten inte bara inom försäkringsbolaget, utan också ger möjligheter till att kunden stannar som kund längre. Det ger ökade intäkter från fondbolaget i form av kick-back om det är ett externt fondbolag eller ökat AUM för det egna fondbolaget. Sist men inte minst – det stärker relationen och skapar en nöjdare kund.