Dags för Normanbelopp på tradlivsparandet? – Morningstar börjar med att granska bolagen

Det långsiktiga sparandet

Jonas Lindmark på Morningstar tar i en artikel upp spararnas behov av att kunna jämföra sitt sparande i traditionell försäkring och att de lanserar en ny del av sajten som är dedikerad till analys av livbolagen. Vi tycker att det är en bra början och ett naturligt steg. När fondbolagen fått tydligare regler kring finansiell information och Normanbeloppet initierades, bör det inte överraska någon att nu ljuset sätts på livbolagen. Det är intressant att det i båda fallen är en tredje part som initierar och förnyar informationen. Vi tog upp idén om att livbolagen skulle räkna ut Normanbeloppet för sina traditionella försäkringsprodukter i en artikel på Itello Insights. Vi hade fel – det var Morningstar som vid sidan av Söderberg & Partners analyserar livbolagens avkastningar, kostnader, risker och solvens och jämför de olika talen som var först.  Två aktörer som vill ha en relation och värdeerbjudande till sina kunder – innehållet är i vart fall inom detta område likartat. Morningstar och Söderberg & Partners har tagit position. Vad kommer livbolagen att göra? Risken/möjligheten är stor att det är andra aktörer som ges tolkningsföreträde till de siffror och nycketal som bolagen presenterar och att de blir allt mer reaktiva i sin kommunikation, något som Jonas Lindmark också tar upp i sin artikel.
 
En oberoende analys och jämförelse av bolagen är en bra början – men precis som för fondbolagen räcker det inte att analysera och jämföra fondbolagen – det är produkten kunden placerar i/försäkringen kunden tecknar som är intressant att utvärdera och historiskt jämföra – den ambitionen har Morningstar redan idag. Det Norman-beloppet i sin konstruktion har är en framåtblick – i vart fall kring avgifterna.
 
Vi har under ett par års tid analyserat livbolagens driftkostnader och administrativa kostnader för att förstå våra kunders marknad och belysa likheter och olikheter bolagen emellan. Du hittar några av våra artiklar som länkar nedan.