Dags för nya entréfondslösningar inom SAF-LO?

Det långsiktiga sparandet

Just nu sitter många fondförsäkringsaktörer och funderar på hur deras fonderbjudande ska se ut inför anslutning till SAF-LO. De flesta aktörerna har haft entréfondslösningar med stor andel aktierisk när försäkringstagarna har långt till pension, för att succesivt minska den. Vi har sett ganska små skillnader i glidbanor mellan aktörerna. Det handlar mest om vilken nivå aktier man har vid z eller om man slutar nertrappningen senare. Se Collectums sammanställning

Men forskning visar att den etablerade glidbanan ger spararen klart lägre pension än om de skulle ha 50/50 allokering med årlig rebalansering. Mest intressant är att en omvänd glidbana ger 22 procent högre avkastning i snitt för de 101 fiktiva spararna man studerat. Dessutom överträffar den omvända glidbanans lägsta median den etablerades. Du kan läsa mer om Prudent Polly, Balances Bert och Contray Connie i den intressanta rapporten “The Glidepath Illusion” av Rob Arnot från Research Affiliated

Att våga erbjuda kunderna en alternativ glidbana skulle vara att sticka ut ordentligt. Men det tillåter inte anslutningsunderlaget från Pensionsnämnden. Det tycker vi är synd. Försäkringstagarna får ett mer likriktat utbud än om man tillät större flexibilitet i hur allokeringen mellan tillgångarn ska ske. De entréfondslösningar vi kommer att få se inom SAF-LO kommer att vara likartartade. Det finns såklart en risk i att behöva förklara varför en allokering med mer aktierisk kommer att vara mer volatil, men att avkastningen kan bli mycket högre. Men det finns alternativ. Itello har tillsammans med en etablerad finansiell aktör undersökt förutsättningarna att erbjuda en garantiprodukt till våra kunder. Då skapas möjligheterna att erbjuda olika garantinivåer både under kapitaluppbyggnaden och under utbetalning.

Ett annat alternativ är att ha samma entréfondsportfölj till alla kunder. Porföljen omallokeras och rebalanseras av portföljförvaltaren. Hittills är det enbart Danica Pension som erbjudit det alternativet.

Att ge kunderna valmöjligheten till olika allokering genom definierade glidbanor borde vara en naturlig väg att gå, men det kräver förmodligen någon form av individualiserad rådgivning, personlig eller digital. 

Oavsett vilket val av entréfondslösning som aktörerna gör, erbjuder Itello integration till både valcentral, fondförvaltare och Morningstar. Självklart hanterar vi olika entréfondslösningar inom fondförsäkring och att kunna dela upp premierna på traditionell försäkring och fondförsäkring inom samma avtal!