Den nordiska marknaden 2011 – per bolag

Den Nordiska marknaden

Sedan vi började följa den konkurrentutsatta nordiska marknaden har premierna kontinuerligt ökat. Från 2003 (219)  till 2011 (382) är ökningen knappt 75 procent. En stor del av ökningen står kapitalförsärkingarna i Sverige för. Nordnet och Avanza har tillsammans fått in 119 500 MSEK sedan kapitalförskringen introducerades 2008. Två nya aktörer som tillsamans står för 73 procent av ökningen. I år ser vi att nyteckningen av kapitalförsäkring minskar kraftigt – förmodligen på grund av introduktionen av investeringssparkontot.

När vi sammanställer siffrorna från årsredovisningar för aktörerna på den konkurensutsatta marknaden vi att två av banklivbolagen ligger fortsatt i topp och att alla ökar något från 2010 och därmed även ökar sin dominans i Norden. Nyligen gick dock Danske Bank ut om meddelade att de övervägde att sälja av hela Danica. Läs mer. En sådan affär skulle strukturera om hela den nordiska marknanden.

Är du intresserad av fördjupad information om livförsäkringsmarknaden och bolagen? Klick här så får du 17 sidors PDF.