Det långsiktiga sparandet över tiden

Det långsiktiga sparandet

För aktörerna inom det långsiktiga sparandet är varje år en kamp om ökade andelar. I potten finns de premier och det sparande vi svenskar avsätter idag för att skapa trygghet och kunna förverkliga oss själva senare i livet.

De senaste 20 åren har sparmarknaden förändrats radikalt. Vi har sett många nya produkter komma ut på marknaden och den totala summan sparat kapital har ökat drastiskt, från knappt 25 miljarder SEK till över 200 miljarder SEK. Regeringen förutspår att den senaste i raden av nya produkter, investeringssparkontot, kommer att generera ytterligare 50-100 miljarder SEK i långsiktigt sparande. Vikten av att ha en tydlig och hållbar strategi för distributionskanaler, erbjudandet till kund och vägval för det it-stöd som verksamheten kräver kan inte underskattas.
 

I finansbranschen har festen varit långvarig med mycket fokus på försäljning med höga marginaler. De senaste åren har konkurrensen ökat, avgifter pressats och regler blivit tuffare och alltmer komplexa. Det ökade produktutbudet, i kombination med fler spelare på marknaden har ökat komplexiteten och minskat marginalerna. Differentiering genom innovation och nytänkande är ett måste för att nå framgång. Att tillgodose och överträffa kundernas behov och krav samt en förmåga att inte bara följa utan också förutse marknadens skiftningar är några av de viktigaste egenskaperna för att lyckas.