Digitala personliga möten - konkurrent till bankkontoren?

Har du möjlighet att gå till banken när kontoret är öppet? Kanske inte, nu möjliggör tekniken att du kan få ett personligt möte utan att besöka bankkontoret. Det här öppnar upp för fler personliga möten (fast virtuella) på kundens villkor. Kan man bara hålla IT-systemen öppna finns det i stort sett inga begräsningar på när man som kund kan träffa sin rådgivare - oavsett om det rör bolån eller pensionssparande.

I dagarna lanserade Skandia en tjänst till sina kunder som innebär personlig rådgivning via telefon och dator – besöket på (bank)kontoret/butiken ersätts med ett via telefon och dator.  

Det nya är inte tekniken utan att erbjudandet är till alla bankkunder och öppet även på kvällen. Kan man i det digitala personliga mötet se det här som slutet för de traditionella bankkontoren och början på det som på sikt blir det virtuella bankkontoret?

 Läs mer i blogginlägget Game set and match – är bankkontoren på tur? Är det här även ett sätt att adressera kundernas nya beslutsprocess i den digitala världen och begreppet zero moment of truth - ZMOT.

Att det utmanar de traditionella bankkontorens roll kring ekonomisk rådgivning och att kostnaderna för  att expandera verksamheten är klart lägre än att etablera nya bankkontor är uppenbart. Men kommer kunderna att nöja sig med att kunna ha virtuell personlig rådgivning eller är det viktigare för kunden att ha en och samma kontaktperson? Kanske är det en ”premiumversion” av det virtuella personliga mötet där man alltid möter samma person. Ett private banking light-koncept – med differentierad prissättning så att kunderna slipper att betala kostnaderna för de fysiska bankkontoren i form av högre fond- och försäkringsavgifter.

Läs mer om köparnas förändrade beteende

No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.

Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]