Digitala utmaningar för valcentralerna

Det långsiktiga sparandet

Som egenföretagare märker man att digitaliseringen har kommit långt i kontakten med myndigheter som verksamt.se och skatteverket.se Ur det perspektivet ser vi ett behov att öka digitaliseringen och självbetjäningen för arbetsgivarna för de tjäsnter som valcentralerna erbjuder. Som försäkringstagare uppmanas vi att gå in på minpension.se och se efter vad vi beräknas få i pension. Försäkringskassan och skatteverket har kommit långt i att digitalisera sina verksamheter och skapat e-tjänster för de vanligaste ärendena.

Men i kontakten med valcentraler som Fora och Collectum är det ofta telefon, blankett och/eller fil som gäller. Oavsett om du är arbetsgivare eller försäkringstagare. Pensions/årsbesked skickas fortfarande ut till alla via snigelpost.

Eftersom nu alla valcentraler står inför samma utmaning kan man fundera på vem som ska finansiera anpassningarna. Är det rimligt att det är parterna som ska beslut om eventuellt utökat serviceuppdrag för Fora och Collectum? Och är det i försäkringstagarnas bästa som valcentralerna utvecklar sina självbetjäningstjänster? Förhoppningsvis leder ju både självbetjäning och digitalisering till lägre kostnader och därmed både mer i pension och ökad service!

Eller kan man göra på något annat sätt? Vad händer om arbetsgivarna kan registrera anställningsförhållande för sina anställda via en e-tjänst på verksamt.se under personal? Då behöver de inte utveckla tjänsterna utan bara justera processerna med en integration. Borde bli klart enklare för arbetsgivarna och billigare oavsett vem som till sist får bära kostnaderna. 

Mottot på bilden kommer från Diigtaliseringskommissionen, läs mer om deras uppdrag.

Följ Itello på LinkedIn eller Twitter!