Många etablerade aktörer inser att de inte kan genomföra den digitala transformationen på egen hand. Därför har det växt fram en insikt kring behovet att agera via olika typer av partnerskap. Stora insatser görs av branschens aktörer för att leverera en bättre kundupplevelse i mötet med kunden i digitala kanaler. Flertalet digitala rådgivningslösningar har lanserats från både etablerade aktörer och nya utmanare. Många har investerat i självbetjäningslösningar för förmedlare, företagskunder och privatkunder. Med ambitionen att förenkla och digitalisera den erkänt omständliga processen kring fullmakter har även tjänsten Fullmaktskollen.se lanserats där ett flertal aktörer anslutit sig. Informationsutbytet mellan aktörerna i värdekedjan i livförsäkringsbranschen blir mer automatiserat och standardiserat. Det möjliggör en mer kostnadseffektiv administration som i förlängningen möjliggör att möta upp kontinuerliga krav från marknaden på lägre avgifter och ökad transparens.

Fyra centrala frågeställningar som driver förändringen i branschen
Kundrelevans
Transparens
Disruptiv teknologi
Regelefterlevnad

Insurtech och partnerskap

Många etablerade aktörer inser att de inte kan genomföra den digitala transformationen på egen hand. Därför har det växt fram en insikt kring behovet att agera via olika typer av partnerskap. Nya start-ups med ambition effektivisera eller disruptivt förändra branschen ser kontinuerligt dagens ljus. Vi har sett det hända i USA och nu sker det på den nordiska marknaden. För de etablerade aktörerna kommer det vara helt avgörande att bestämma strategi för vilken position man vill ta i detta nya ekosystem och identifiera partnerskap som stöttar den valda strategin. Analysfirman Celent presenterade olika strategier som exemplifierar hur mångfasetterat dagens affärslandskap är.

Bild från Morning Insights Emergence of a vibrant fintech/insurtech ecosystem. Läs mer!

Vilka av aktörerna som är framtidens vinnare är omöjligt att svara på idag. Med den allt mer accelererade förändringstakten vi ser i marknaden, är det enda vi kan vara säkra på att ekosystemet kommer att se helt annorlunda redan i år. Därför är en avgörande framgångsfaktor för dagens aktörer att de har ett pålitligt, anpassningsbart och skalbart IT-stöd som grundplattform på denna förändringsresa.

Det svenska insurtechlandskapet

Handelshögskolan och PA Consulting kartlade det svenska insurtechlandskapet under 2017 och kategoriserade aktörerna utifrån olika roller i värdekedjan kring livförsäkring och pensioner. Idag har Itello nio av marknadens livbolag som kunder och utgör ett nav för ekosystemet kring försäkring och pensionssparande.

Itello – för morgondagens vinnare De företag som väljer marknadens bästa IT-stöd från Itello kommer att ha de bästa förutsättningarna att bli morgondagens vinnare. Itellos tydliga ambition är att fungera som centralt nav och möjliggörare för att driva digitaliseringen av den nordiska livförsäkrings- och pensionsmarknaden!

Följ Itello på LinkedIn så missar du inga nyheter!