SaaS intressant för allt fler försäkringsbolag

Analysfirman Celent visar i en rapport att de europeiska försäkringbolagen i att större omfattning utvärderar att flytta sina system för försäkringsadministration – Policy Administration, till en framtidssäkrad teknisk miljö. Det innebär även att man hyr det stöd man behöver och betalar för den som en tjänst - Software as a Service.

Branschöverskridande Saas-lösningar redan etablerade inom försäkringsbranschen

Software as a Service är inget nytt för försäkringbranschen. Man har länge använt sig av SaaS-tjänster från leverantörer som erbjuder sina lösningar till flera branscher.  Leverantörer som Sales Force inom CRM och Office 365 från Microsoft är två välkända Saas-lösningar. Enligt rapporten är allt fler europeiska livförsäkringsbolag intresserade av att köpa branschsspecifika SaaS-tjänster  - till exempel att kunna administrera försäkringsavtal. Det som driver utvecklingen är de många möjligheterna med digitaliseringen. 

SaaS ett allt mer etablerat alternativt även i försäkringsvertikalen

Allt fler europeiska försäkringsbolag står inför transformation av verksamheterna för att enklare kunna anpassa den till nya regulatoriska krav och stärkta kundrelationer med hjälp av digitalisering. Det ställer stora krav på de existerande IT-systemen för verksamheten. De är ofta byggda på en teknisk plattform som inte är avsedd för dagens krav. 

Många av försäkringsbolagens system driftas av någon extern partner, ofta har man upphandlat vilken tillgänglighet som behövs för att komma åt och administrera försäkringar. Säella eller aldring kan man handla upp en tjäsnt som innebär att användarstödet uppdateras med ny funktionalitet och anpassas till nya regelverk. Detta görs ofta av egen personal och kompetens. 

I en allt mer transparent värld där kunderna ges makten att flytta sin försäkringar och pensionsavtal med sparande ökar dessutom kraven på bolagens CIOs. De behöver att skapa möjligheter till rörliga kostnader, speciellt inom områden där intäkterna är rörliga. 

Ökade möjligheter till att anpassa både vilket systemstöd man behöver och att förändra fasta kostnader till rörliga skapar en helt ny dynamik. Det ställer även krav på oss systemleverantörer för att kunna bidra till att framtidssäkra försäkringbolagens verksamhet. 

Läs mer om vår SaaS lösning - Itello Live

Detta är några av argumenten till att Software as a Service har etablerat sig som en av vägarna framåt för försäkringsbolagen.

På en specifik fråga svarar ca 45 procent av de tillfrågade hos försäkringsbolagen att ”SaaS kommer definitivt att vara en stor del av vår framåtriktade strategi för våra kärnsystem.” Två år tidigare svarade enbart 20 procent att detta var deras alternativ.

Försäkringsbolagens syn på att flytta sina kärnsytem till molnet och prenumerara på SaaS-tjänster.

Rapporten visar en ännu större ökning för livbolagen.

Hinder på vägen till molnet

Rapporten undersöker dessutom vilka hinder som bolagens ser internt för att genomföra en transformation till SaaS.

De kategoriserar hindren i åtta kategorier där följande tre hinder ansåg vara de största enligt den svarande från livförsäkringsbolag

  • Datasäkerhetsfrågor – 25 procent
  • Implementationsrisk – 23 procent
  • Förlust av kontroll – 15 procent

Baserat på resultatet av rapporten rekommenderar Celent försäkringsbolagen att överväga SaaS modellen för kommande systemstöd.

Vi har fått möjligheten att distribuera rapporten SaaS: What a difference two years makes. Fyll i formuläret så skickar vi den till dig.


Regulatoriska krav på branschens molnlösningar
Regulatoriska krav hett ämne på Morning Insights​Över 100 personer hade samlats till höstens Itello Morning Insights. Microsoft i egenskap av[...]