Digitaliseringen tar fart även inom livförsäkringsbranschen

Även i år har vi lusläst bolagens årsredovisningar på jakt efter hur många gånger de skriver digitalisering. Enligt Google Trends så har det skett en ökning kraftig ökning. Det som var index 100 förra året, är idag bara 75 - dvs en ökning med 33 procent.

Läs förra årets analys: Itello Insights: Digitaliseringen på gång även inom livförsäkringsbranschen

Digitalisering har varit en av många hypade trender vi sett det senaste decenniet.  Nu verkar intresset mätt som antal sökningar på Google ha tagit fart från  början av 2016.

Vi ville förstå vilka utmaningar de ser och hur det ser att digitalisering kan ska nytta i deras affär. Ett sätt att få en uppfattning och ta tempen på livförsäkringsbranschen och deras förhållande till digitalisering är att undersöka vad de skriver om i sina årsredovisningar. Det som skrivs är ofta något som ledning har det som prioriterade projekt.

Det här innebär på inget sätt att vi enbart värderar det faktiska arbetet som går intern i bolagen genom att undersöka vad som står. Enbart om/att digitalisering nämns i årsredovisningarna.

Nu slår arbetet med digitalisering igenom i årsredovisningarna

Bland livförsäkringsbolagen har antalet bolag som använder ordet i årsredovisningar ökat från fem 2015 till sju 2016, och antalet gånger från 14 till 28 dvs 100 procent. Nya livbolag som nämner digitalisering är AMF (8) och SPP (1). Skandia ökar från 9 till 12, Länsförsäkringar från 2 till 3, Alecta från 1 till 2. Folksam Liv och Movestic nämner digitalisering 1 gång både 2015 och 2016.

Det här innebär på inget sätt att vi värderat det faktiska arbetet som går intern i bolagen. Enbart om/att digitalisering nämns i årsredovisningarna.

Hur förhåller Itello sig till kundernas ökade intresse?

Hur ser det ut bland bolagens leverantörer av affärssystem för branschen? Vi tittade i vår egen årsredovisning. 15 gånger 2016 och ingen gång 2015 ger i vart fall en enastående ökning och rätt timat för att möta marknadens behov av att prata digitalisering med sina leverantörer.


Dags för Försäkring 2020
Dags för Försäkring 2020 - du hänger väl med! ​På torsdag den 6 februari är det dags för Försäkring 2020[...]
Digital Trends in Life and Pension
Morning Insights - Digital Trends in Life and Pension Analysföretaget Celents försäkringsanalytiker beskrev på ett frukostmöte idag sin syn på[...]