Digitaliseringens utmaningar för försäkringsbranschen

Finans- och försäkringsbranschen karaktäriseras idag, precis som samhället i stort, av en extremt snabb förändringstakt. Till stor del är detta framdrivet av ny teknologi som i sin tur ger upphov till  nya kundbeteenden och kundkrav, dessutom i en förändringstakt som tidigare aldrig upplevts. Det krävs nya förmågor att navigera rätt i det nya digitala landskapet.


Förändringar sker snabbare och får större påverkan

Finans- och försäkringsbranschen karaktäriseras idag, precis som samhället i stort, av en extremt snabb förändringstakt. Till stor del är detta framdrivet av ny teknologi som i sin tur ger upphov till  nya kundbeteenden och kundkrav, dessutom i en förändringstakt som tidigare aldrig upplevts. I vår vardag ser vi idag tillgång till mobilitet och möjligheten att vara ständigt uppkopplade mot internt, vänner och bekanta som en självklarhet. Vi ställer självklart samma krav på tillgänglighet och transparens gentemot företag, myndigheter och andra affärspartners.

​Moores lag har gällt sedan 1965. Den avsåg hur antalet transistorer som fick plats på ett kretskort. Nu börjar man närma sig gränsen för vad som är möjligt. Det finns snart inte plats för fler atomer. Men Moores lag ersätts med Ray Kurzweil lag om "accelerating returns" - dvs att förändringstakten ökar exponentiellt inom allt fler områden.

Det är otroligt svårt för oss människor att förstå begreppet ränta på ränta och effekten av exponentiell tillväxt. Vi klara att tänka på hur långt vi kommer om vi tar 30 steg och om vi skulle ökar varje steg 10 cm. Sista steget kommer då vara  3 meter längre än det första, totalt kommer vi 73 meter om första steget är en meter. 
Skulle vi öka steglängden med 10 procent per steg. Första steget en meter andra 1,1 meter osv kommer det trettionde steget att vara drygt 17 meter. Sträckan vi går blir 180 meter. 

Nu ökar förändringstakten med accelerarande hastighet. Första steget en meter, andra steget 1,1 meter nu ökar vi accelerationen med 10 procent per steg. Efter bara 16 steg kommer vi ett halv vart runt jorden... 
Efter 30 steg har vi kommit ut en bra bit ut i rymden. Vi lever i en spännande värld där vi hållerpå att ta steget in i Industri 4.0 - de intelligenta fabrikerna. Försäkringsbranschen är också på väg dit - med accelerarande hastighet.

Fokus på mötet med kunden

I grund och botten är det samma gamla grundprinciper som alltid gällt som ska infrias. Det handlar fortfarande om att förstå och möta sin kund på kundens villkor, erbjuda relevanta och tilltalande produkter och tjänster, samt att kunna leverera dessa i rätt kanal så effektivt som möjligt i konkurrens med andra aktörer.
Digitalisering handlar enkelt beskrivet om att kunna möjliggöra detta i en digitaliserad och uppkopplad värld. De interna processerna har företagen automatiserat sedan 60-talet. De yttre har man automatiserat med proceser som bygger på manuellt interaktion och blanketter. Nu ersätts dessa med digtala interaktioner i realtid. Det utmanar aktörernas roll i värdekedjan.  Branschen rör sig från Industri 2.0 till Industri 3.0

Förändringens marknad

För en bransch som fram till så sent som för något år sedan präglades av att vara relativt konservativ och försiktig (delvis drivet av regulatoriska krav), en trögrörlig kundstock, samt en affärsmodell och distributionsstruktur primärt fokuserad på det fysiska kundmötet, är det självklart att denna digitala transformation man nu står inför är en stor utmaning. Dessutom lider många företag i branschen av en fragmenterad och i många fall ålderstigen IT-infrastruktur. Det  både driver kostnader för förvaltning och underhåll och hämmar dem vad gäller förmåga att driva förändringsinitiativ. Digitaliseringen har redan resulterat i en förbättrad transparensen i branschen vilket har pressat avgifter och marginaler. Utöver det står ett eventuellt provisionsförbud för dörren som om den blir en realitet kraftigt kommer att påverka branschens grundstruktur och värdekedja. Lägg där till att nya pigga fintech- och insurtechaktörer slagit sig in på marknaden och utmanat de etablerade aktörernas kärnaffärer med nya digitala produkter och tjänster så ger den sammanlagda bilden en bransch under kraftig förändring och press.

Nya möjligheter

Samtidigt öppnar digitaliseringen upp för nya intressanta produkter, tjänster och helt nya affärsmodeller för den aktör som är innovativ och har förmåga att vara nog snabbfotad. Digitaliserad automatiserad rådgivning, bilförsäkringar som baseras på faktiskt körbeteende (via sensorer i bil), hälsoförsäkringar som ger premiereduktion vid hälsofrämjande beteende (app med tillhörande stegräknare) är exempel på nya typer av försäkringslösningar som finns på marknaden redan idag. Det vi vet är att vi nu står med en accelererad och otroligt spännande teknikutveckling runt hörnet med bland annat den framväxande delningsekonomin, Internet-of-Things (IoT), Artificiell Intelligens (AI), Robotisering , Blockchain och avancerad Bio- och Nanoteknologi. Stora möjligheter ligger onekligen öppna att utforska i linje med det motto vi har på Itello – Framtiden blir vad vi gör den till

För att säkra att våra kunder ska vara konkurrenskraftiga och framgångsrika i en digitaliserad värld har vi identifierat fyra centrala framgångsfaktorer:

- Kundupplevelse
- Anpassningsförmåga
- Den digitala värdekedjan
- Processkontroll och automatiseringTrophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]